Lišta vzorců

Lišta Vzorec umožňuje vytvářet a vkládat do textového dokumentu výpočty. Pro zobrazení lišty Vzorec stiskněte F2.

Adresa buňky

Zobrazuje pozici buňky s kurzorem v tabulce.

Vzorec

Otevře podnabídku, ze které je možné do tabulky buňky vložit vzorec. Umístěte kurzor do buňky v tabulce nebo na místo v dokumentu, kde se má zobrazit výsledek. Klepněte na ikonu Vzorec a vyberte z nabídky požadovaný vzorec.

Ikona Vzorec na liště Tabulka

Vzorec

Zrušit

Vyčistí obsah vstupního řádku a zavře lištu vzorce.

Ikona

Zrušit

Použít

Přesune obsah vstupního řádku do dokumentu a zavře lištu vzorce. Obsah vstupního řádku se vloží na pozici kurzoru v dokumentu.

Ikona Použít

Použít

Oblast vzorce

Umožňuje vytvořit vzorec přímým zadáním do vstupního řádku nebo pomocí podnabídky, která se zobrazí po klepnutí na ikonu Vzorec.

Oblast vzorce s vzorcem

Oblast vzorce

Podpořte nás!