Náhled tisku

Lišta Náhled tisku se zobrazí, když si prohlížíte aktuální dokument v režimu náhledu.

Předchozí stránka

Přesune se na předchozí stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Předchozí stránka

Předchozí stránka

Další stránka

Přesune se na následující stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Další strana

Další stránka

Přesune se na první stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona První stránka

Přesune se na poslední stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Poslední stránka

Náhled dvou stránek

Zobrazí v okně Náhled tisku dvě stránky. Sudé stránky se zobrazí na pravé straně, liché nalevo.

Ikona Náhled dvou stránek

Náhled dvou stránek

Určuje počet stránek, které se v náhledu zobrazí. Klepnutím na šipku vedle ikony se otevře mřížka, s jejíž pomocí je možné vybrat v kolika řádcích a sloupcích se stránky zobrazí.

Ikona

Náhled více stránek

Náhled knihy

Je-li vybráno, zobrazí se první stránka v náhledu na pravé straně. V opačném případě se první stránka zobrazí na levé straně náhledu.

ikona náhledu knihy

Náhled knihy

Přiblížit

Přiblíží pohled na dokument.

Oddálit

Oddálí pohled na dokument a umožní tak zobrazit jeho větší část ve zmenšené velikosti.

Přiblížení náhledu

Určuje úroveň přiblížení náhledu tisku.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Ikona

Celá obrazovka (v náhledu tisku)

Podpořte nás!