Náhled tisku

Lišta Náhled tisku se zobrazí, když si prohlížíte aktuální dokument v režimu náhledu.

Náhled jedné stránky

Bude zobrazovat stránky v okně Náhled tisku po jedné.

Ikona Náhled jedné stránky

Náhled jedné stránky

Náhled dvou stránek

Zobrazí v okně Náhled tisku dvě stránky. Sudé stránky se zobrazí na pravé straně, liché nalevo.

Ikona Náhled dvou stránek

Náhled dvou stránek

Náhled knihy

Je-li vybráno, zobrazí se první stránka v náhledu na pravé straně. V opačném případě se první stránka zobrazí na levé straně náhledu.

Ikona Náhled knihy

Náhled knihy

Náhled více stránek

Určuje počet stránek, které se v náhledu zobrazí. Klepnutím na šipku vedle ikony se otevře mřížka, s jejíž pomocí je možné vybrat v kolika řádcích a sloupcích se stránky zobrazí.

Ikona Náhled více stránek

Náhled více stránek

Přesune se na první stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona První stránka

Předchozí stránka

Přesune se na předchozí stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Předchozí stránka

Předchozí stránka

Přejít na zadanou stránku

Chcete-li v náhledu tisku přejít na určitou stránku, zadejte do vstupního pole její číslo a poté stiskněte Enter.

Další stránka

Přesune se na následující stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Další strana

Další stránka

Přesune se na poslední stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Poslední stránka

Oddálit

Oddálí pohled na dokument a umožní tak zobrazit jeho větší část ve zmenšené velikosti.

Ikona Oddálit

Oddálit

Přiblížení náhledu

Určuje úroveň přiblížení náhledu tisku.

Přiblížit

Přiblíží pohled na dokument.

Ikona Přiblížit

Přiblížit

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Ikona Celá obrazovka

Celá obrazovka

Tisk

Otevře dialogové okno Tisk.

Ikona Tisk

Tisk

Zavřít náhled

Ukončí náhled tisku.

Ikona Zavřít náhled

Zavřít náhled

Podpořte nás!