Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o aktuálním dokumentu a nabízí několik tlačítek s užitečnými funkcemi.

Číslo stránky

V tomto poli stavového řádku se zobrazuje číslo aktuální stránky. Klepnutím otevřete okno „Přejít na stránku“, s jehož pomocí je možné snadno procházet dokumentem. Pravé klepnutí zobrazí všechny záložky v dokumentu. Klepnutím na záložku se textový kurzor umístí na pozici záložky.

Počet slov

Spočítá slova a znaky s mezerami či bez mezer v aktuálním výběru a v celém dokumentu. Počet se během psaní nebo při změně výběru aktualizuje.

Aktuální styl stránky

Zobrazí aktuální styl stránky. Poklepáním je možné jej upravit, klepnutím pravým tlačítkem se přepnete na jiný z přiřazených stylů.

Jazyk

Zobrazuje jazyk vybraného textu. Klepnutím otevřete nabídku, z níž můžete vybrat jiný jazyk vybraného textu nebo aktuálního odstavce.

Režim vkládání

Zobrazuje aktuální režim vkládání. Je možné přepínat mezi INSRT (vkládání) a OVER (přepisování).

Režim výběru

Přepíná mezi různými režimy výběru.

Změna dokumentu

Pokud ještě nebyly změny dokumentu uloženy na pevný disk, zobrazuje se v tomto poli ve stavovém řádku "*". Platí to také pro nové a ještě neuložené dokumenty.

Elektronický podpis

Klepnutím spustíte podepisování elektronickým podpisem. Abyste podepisování dokončili, je nutné mít elektronický certifikát. Viz také Elektronické podpisy.

Různé informace

Zobrazuje informace o aktuálním dokumentu.

Přiblížení a režim zobrazení

Tři ovládací prvky ve stavovém řádku Writeru umožňují změnit přiblížení a režim zobrazení textových dokumentů.

Ikony zobrazení zleva doprava: Jeden sloupec. Režim zobrazení s mnoha stránkami vedle sebe. Režim knihy, kde se zobrazují dvě stránky vedle sebe.

Když přetáhnete posuvník Přiblížení vlevo, zobrazí se více stránek. Když přetáhnete posuvník vpravo, zvětší se obsah stránky.

Přiblížení

Určuje míru přiblížení aktuální stránky.

Poklepáním na toto pole otevřete dialogové okno Přiblížení, kde je možné míru přiblížení změnit.

Možné míry přiblížení se zobrazí po otevření místní nabídky tohoto pole.

Podpořte nás!