Lišta Odrážky a číslování

Lišta Odrážky a číslování obsahuje funkce pro úpravu struktury odstavců se seznamem, např. změnu jejich pořadí nebo změnu úrovně seznamu.

O úroveň níže

Přesune odstavec seznamu, v němž je umístěn kurzor, nebo vybraný odstavec seznamu o jednu úroveň seznamu níže.

Ikona O úroveň níže

O úroveň výše

Přesune odstavec seznamu, v němž je umístěn kurzor, nebo vybraný odstavec seznamu o jednu úroveň seznamu výše.

Ikona O úroveň výše

Snížit o úroveň osnovy včetně podčástí

Sníží na následující úroveň odstavce seznamu na místě, kde je umístěn kurzor, a to včetně jejich podčástí. Je možné vybrat více odstavců seznamu. Sníží také na následující úroveň osnovy nadpis kapitoly na místě, kde je umístěn kurzor, a to včetně všech podnadpisů. Tento příkaz je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor umístěn v odstavci seznamu nebo v nadpisu kapitoly.

Ikona Snížit o úroveň osnovy včetně podčástí

Snížit o úroveň osnovy včetně podčástí

Zvýšit o úroveň osnovy včetně podčástí

Zvýší na následující úroveň odstavce seznamu na místě, kde je umístěn kurzor, a to včetně jejich podčástí. Je možné vybrat více odstavců seznamu. Zvýší také na následující úroveň osnovy nadpis kapitoly na místě, kde je umístěn kurzor, a to včetně všech podnadpisů. Tento příkaz je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor umístěn v odstavci seznamu nebo v nadpisu kapitoly.

Ikona Zvýšit o úroveň osnovy včetně podčástí

Zvýšit o úroveň osnovy včetně podčástí

Přesune odstavec, v němž se nachází kurzor, nebo vybrané odstavce, za následující odstavec.

Ikona Přesunout níže

Přesune odstavec, v němž se nachází kurzor, nebo vybrané odstavce před předchozí odstavec.

Ikona Přesunout výše

Přesunout položku níže včetně podčástí

Přesune odstavec seznamu, v němž je umístěn kurzor, a jeho podčásti za následující odstavec seznamu na téže úrovni seznamu. Přesune nadpis kapitoly, v němž je umístěn kurzor, a všechny jeho podnadpisy a text za následující nadpis na téže úrovni osnovy. Je možné vybrat a přesunout více než jeden odstavec seznamu nebo nadpis kapitoly. Tento příkaz je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor umístěn v odstavci seznamu nebo v nadpisu kapitoly.

Ikona Přesunout níže včetně podčástí

Přesunout položku níže včetně podčástí

Přesunout položku výše včetně podčástí

Přesune odstavec seznamu, v němž je umístěn kurzor, a jeho podčásti před předchozí odstavec seznamu na téže úrovni seznamu. Přesune nadpis kapitoly, v němž je umístěn kurzor, a všechny jeho podnadpisy a text před předchozí nadpis na téže úrovni osnovy. Je možné vybrat a přesunout více než jeden odstavec seznamu nebo nadpis kapitoly. Tento příkaz je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor umístěn v odstavci seznamu nebo v nadpisu kapitoly.

Ikona Přesunout výše včetně podčástí

Přesunout položku výše včetně podčástí

Vložit nečíslovanou položku

Vloží odstavec bez číslování. Existující číslování to nijak neovlivní.

Icon

Vložit nečíslovanou položku

Restartovat číslování

Restartuje číslování seznamu od čísla 1. Příkaz je k dispozici pouze tehdy, je-li kurzor umístěn v seznamu.

Ikona Restartovat číslování

Restartovat číslování

Přidat k seznamu

Zahrne vybrané odstavce do seznamu bez ohledu na to, zda se jedná o položky seznamu, či nikoli.

Ikona Přidat k seznamu

Přidat k seznamu

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci nebo vybraným odstavcům odrážky nebo číslování a umožňuje upravit formát číslování či odrážek.

Ikona dialogového okna Odrážky a číslování

Odrážky a číslování

Podpořte nás!