Lišta Vlastnosti objektu kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby je k dispozici ve Writeru a Calcu. Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Vlastnosti objektu kresby. Ovládací prvky jsou dostupné, když je označena kresba. Ve výchozím nastavení se některé ikony liší pro textové dokumenty a sešity.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Icon Line

Čára

Styl šipky

Otevře nástrojovou lištu Styl šipky. Pomocí symbolů je možné určit konce čáry.

Ikona Konce čáry

Styl šipky

Styl čáry

Vyberte styl čáry, který chcete použít.

Icon Line Style

Styl čáry

Šířka čáry

Zvolte tloušťku čáry. Můžete přidat měrnou jednotku. Při nulové šířce vznikne tenká linka o šířce jednoho pixelu výstupního zařízení.

Icon Line Width

Šířka čáry

Barva čáry

Zvolte barvu čáry.

Icon Line Color

Barva čáry

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Icon Area

Oblast

Styl/výplň oblasti

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Icon Area Style / Filling

Styl výplně oblasti

Otočit

Otočí vybraný objekt.

Ikonka

Otočit

Ukotvení

Umožňuje přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Na popředí

Přesune vybraný objekt před text.

Ikona Na popředí

Na popředí

Na pozadí

Přesune vybraný objekt za text.

Ikona Na pozadí

Na pozadí

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání

Podpořte nás!