Lišta Obrázek

Lišta Obrázek obsahuje funkce pro formátování a umístění vybraných rastrových obrázků.

Filtr obrázku

Tato ikona na liště Obrázek otevře lištu Filtr obrázku, kde je možné na vybraný obrázek použít různé filtry.

Ikona Filtr

Filtr

Grafický režim

Zobrazí seznam atributů vybraného grafického objektu. Vložené nebo připojené grafické objekty se nezmění, mění se jen zobrazení objektu.

styl bunky

Grafický režim

Barva

Otevře nástrojovou lištu Barva, kde můžete upravit některé vlastnosti vybraného objektu.

Průhlednost

Určuje průhlednost grafického objektu. Jsou možné hodnoty od 0% (neprůhledné) do +100% (průhledné).

Ikona

Průhlednost

Překlopit svisle

Překlopí vybraný obrázek svisle.

Překlopit vodorovně

Překlopí vybraný obrázek vodorovně.

Vlastnosti obrázku

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Ikona Vlastnosti obrázku

Vlastnosti obrázku

Podpořte nás!