Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje funkce pro formátování textu.

Určuje, zda bude okno Styly ve kterém je možné přiřadit nebo spravovat styly, zobrazené nebo skryté.

Ikona Styly

Styly

Nastavit styl odstavce

Přiřadí styl aktuálnímu odstavci, označeným odstavcům nebo označenému objektu.

Nastavit styl odstavce

Nastavit styl odstavce

Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Ikonka

Název písma

Velikost písma

Umožňuje zvolit velikost písma ze seznamu, nebo ji zadat ručně.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Ikona Tučné

Tučné

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Ikona Podtržené

Podtržené

Vlevo

Zarovná označené odstavce k levému okraji stránky.

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Na střed

Zarovná označené odstavce na střed stránky.

Ikona Na střed

Vpravo

Zarovná označené odstavce k pravému okraji stránky.

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Do bloku

Zarovná označené odstavce k levému i pravému okraji stránky. Pokud chcete, je možné určit možnosti zarovnání posledního řádku odstavce - zvolte Formát - Odstavec - Zarovnání.

Ikona Do bloku

Do bloku

Číslování zap/vyp

Přidá nebo odstraní číslování označených odstavců. Chcete-li určit formát číslování, vyberte nabídku Formát - Odrážky a číslování. Pro zobrazení lišty Odrážky a číslování zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Odrážky a číslování.

Ikonka

Číslování zap/vyp

Odrážky zap/vyp

Přiřadí nebo odstraní odrážky označeným odstavcům.

Ikonka

Odrážky zap/vyp

Zmenšit odsazení

Pro zmenšení levého odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a posun obsahu na předchozí krok tabulátoru klepněte na ikonu Zmenšit odsazení.

Ikona

Zmenšit odsazení

Zvětšit odsazení

Pro zvětšení levého odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a posun obsahu na následující krok tabulátoru klepněte na ikonu Zvětšit odsazení.

Ikona

Zvětšit odsazení

Barva písma

Klepnutím použijete aktuální barvu písma na vybrané znaky. Pro změnu barvy textu můžete také klepnout a poté přetáhnout výběr. Klepnutím na šipku vedle ikony otevřete lištu Barva písma.

Ikonka

Barva písma

Zvýraznění

Použije aktuální barvu zvýraznění na pozadí znakového stylu nebo vybraného textu.

Ikona Zvýraznění

Barva zvýraznění

Barva pozadí

Klepnutím otevřete nástrojovou lištu, kde je možné kliknutím vybrat barvu pozadí odstavce. Barva bude použita jako pozadí aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.

Ikona Barva pozadí

Barva pozadí

Další ikonky

Zvětšit písmo

Zvětší velikost fontu označeného textu.

Zmenšit písmo

Zmenší velikost fontu označeného textu.

Je-li povolena podpora komplexních skriptů, zobrazí se další dvě ikony.

Zleva doprava

Ikona Zleva doprava

Text je vložen zleva doprava.

Zprava doleva

Ikona Zprava doleva

Text naformátovaný pomocí komplexního rozvržení textu je zadán zprava doleva.

Podpořte nás!