Nástrojové lišty

Tato část obsahuje přehled nástrojových lišt, které jsou k dispozici v LibreOffice Writer. Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Odrážky a číslování

Lišta Odrážky a číslování obsahuje funkce pro úpravu struktury odstavců se seznamem, např. změnu jejich pořadí nebo změnu úrovně seznamu.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lišta Vlastnosti objektu kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby je k dispozici ve Writeru a Calcu. Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Vlastnosti objektu kresby. Ovládací prvky jsou dostupné, když je označena kresba. Ve výchozím nastavení se některé ikony liší pro textové dokumenty a sešity.

Lišta Najít

Nástrojová lišta Najít umožňuje rychle hledat obsah v dokumentech LibreOffice.

Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje funkce pro formátování textu.

Ovládací prvky formuláře

Nástrojová lišta nebo podnabídka Ovládací prvky formuláře obsahuje nástroje, které vám pomohou při vytváření interaktivních formulářů. Pomocí této nástrojové lišty nebo podnabídky je možné přidávat ovládací prvky do formuláře v textech, kresbách, sešitech, prezentacích nebo HTML dokumentech, např. tlačítko, které spustí makro.

Lišta Navigace ve formuláři

Lišta Navigace ve formuláři obsahuje ikony pro úpravy databázové tabulky nebo ovládání pohledu na data. Lišta je zobrazena vespod dokumentu, který obsahuje pole spojená s databází.

Lišta Rámec

Když je vybrán rámec, zobrazí se lišta Rámec, která poskytuje nejdůležitější funkce pro formátování a umístění rámce.

Lišta Obrázek

Lišta Obrázek obsahuje funkce pro formátování a umístění vybraných rastrových obrázků.

Vložit

Tato nástrojová lišta obsahuje různé funkce pro vkládání rámců, obrázků, tabulek a dalších objektů.

LibreLogo

LibreLogo je jednoduché, lokalizované a na jazyku Logo založené programové prostředí se želví grafikou. Slouží k výuce práce s výpočetní technikou (programování a zpracování textu), DTP a tvorbě obrázků. Viz http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Nástrojová lišta Hromadná korespondence

Nástrojová lišta Hromadná korespondence obsahuje příkazy pro závěrečné kroky přípravy hromadné korespondence.

Nástrojová lišta Přehrávač médií

Otevře nástrojovou lištu Přehrávač médií

Lišta Nástroje

Zobrazí nebo skryje lištu Nástroje.

Nástrojová lišta Navigace

Otevře nástrojovou lištu Navigace.

Lišta objekt OLE

Lišta objekt OLE se zobrazí, je-li vybrán objekt. Obsahuje nejdůležitější funkce pro formátování a umístění objektů.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Lišta Textový objekt

Obsahuje příkazy pro formátování textu, který je obsažen v kresbě. Lišta Textový objekt se zobrazí, pokud poklepete do kresby.

Lišta Nástroje

Zobrazí nebo skryje lištu Nástroje.

Nástrojová lišta Sledování změn

Obsahuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Nástrojová lišta Klasifikace

Lišta Klasifikace obsahuje nástroje napomáhající bezpečnému nakládání s dokumenty.

Nástrojová lišta Klasifikace obsahuje seznamy napomáhající volbě zabezpečení dokumentu podle zásad pro kategorie BAF a úrovně BAILS. Zásady klasifikace jsou ukládány jako metadata do vlastních polí ve vlastnostech dokumentu (Soubor - Vlastnosti, karta Vlastní vlastnosti).

Podpořte nás!