Tabulka

Ukazuje příkazy pro vložení, úpravy a odstranění tabulky a jejích prvků v textovém dokumentu.

Vložit tabulku

Vloží novou tabulku.

Vložit

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Řádky nad

Vloží řádek nad řádek, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Řádky pod

Vloží řádek pod řádek, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Řádky

Otevře dialogové okno pro vkládání řádků.

Sloupce před

Vloží sloupec před sloupec, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Sloupce za

Vloží sloupec za sloupec, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Sloupce

Otevře dialogové okno pro vkládání sloupců.

Odstranit

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Řádky

Smaže označené řádky.

Sloupce

Smaže označené sloupce.

Tabulka

Smaže aktuální tabulku.

Vybrat

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Buňka

Vybere aktuální buňku.

Řádek

Označí aktuální řádek.

Sloupec

Označí aktuální sloupec.

Tabulka

Vybere aktuální tabulku.

Velikost

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Výška řádku

Otevře dialog Výška řádku, kde můžete změnit výšku řádku.

Minimalizovat výšku řádku

Nastaví výšku vybraných řádků tak, aby byla s ohledem na obsah každého řádku co nejmenší.

Optimální výška řádky

Automaticky přizpůsobí výšku řádku podle obsahu buněk. Toto je výchozí nastavení pro nové tabulky.

Rozložit řádky rovnoměrně

Upraví výšku označených řádků podle výšky nejvyššího řádku ve výběru.

Šířka sloupce

Otevře dialog Šířka sloupce, kde můžete změnit šířku sloupce.

Minimalizovat šířku sloupce

Nastaví šířku vybraných sloupců tak, aby byla s ohledem obsah každého sloupce co nejmenší.

Optimální šířka sloupce

Automaticky upravuje šířku sloupce tak, aby odpovídala obsahu v buňkách. Změna šířky sloupce neovlivní šířku ostatních sloupců v tabulce. Šířka tabulky nemůže přesáhnout šířku stránky.

Rovnoměrně rozmístit sloupce

Upraví výšku označených sloupců podle šířky nejširšího označeného sloupce. Celková šířka tabulky nemůže překročit šířku stránky.

Sloučit buňky

Sloučí obsah vybraných buněk do jedné buňky, v níž se zachová formátování první buňky výběru.

Rozdělit buňky

Zobrazí dialogové okno Rozdělit buňky, v němž lze určit, zda se mají buňky rozdělit vodorovně, nebo svisle, a na jaký počet se mají rozdělit.

Sloučit tabulku

Sloučí dvě po sobě následující tabulky do jedné. Tabulky musí následovat přímo po sobě a nesmí být odděleny odstavcem.

Rozdělit tabulku

Na pozici kurzoru rozdělí aktuální tabulku na dvě samostatné tabulky. Tento příkaz je také k dispozici v místní nabídce buňky tabulky.

Zamknout buňky

Chrání obsah označených buněk před změnami.

Odemknout buňky

Zruší ochranu buňky pro všechny vybrané buňky v aktuální tabulce.

Styly automatického formátu

Automaticky přiřadí formátování aktuální tabulce, včetně písma, stínování a ohraničení.

Formát čísla

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete určit formát čísel v tabulce.

Rozpoznávání čísel

Přepne nastavení pro automatické rozpoznávání čísel nebo dat, která jsou zadána do buňky tabulky a poté případně převedena z textu na odpovídající formát čísla.

Opakovat řádky záhlaví přes stránky

Zopakuje záhlaví tabulky na každé stránce, která bude tabulku obsahovat.

Řádek k zalomení přes stránky

Umožní umístit do řádku tabulky zalomení stránky nebo sloupce. Pokud je vybráno Opakovat záhlaví, tato možnost se nepoužije na první řádek tabulky.

Převést

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Text -> tabulka

Otevře dialog, ve kterém můžete převést vybraný text na tabulku.

Tabulka -> text

Otevře dialog, ve kterém můžete převést aktuální tabulku na text.

Textový vzorec

Otevře lištu Vzorec, ve které můžete vytvářet a upravovat vzorce.

Řadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Vlastnosti

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Podpořte nás!