Tabulka

Ukazuje příkazy pro vložení, úpravy a odstranění tabulky a jejích prvků v textovém dokumentu.

Vložit tabulku

Vloží novou tabulku.

Vložit

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Řádky nad

Vloží řádek nad řádek, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Řádky pod

Vloží řádek pod řádek, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Řádky

Otevře dialogové okno pro vkládání řádků.

Sloupce před

Vloží sloupec před sloupec, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Sloupce za

Vloží sloupec za sloupec, v němž je aktuálně umístěn kurzor.

Sloupce

Otevře dialogové okno pro vkládání sloupců.

Odstranit

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Řádky

Smaže označené řádky.

Sloupce

Smaže označené sloupce.

Tabulka

Smaže aktuální tabulku.

Vybrat

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Buňka

Vybere aktuální buňku.

Řádek

Označí aktuální řádek.

Sloupec

Označí aktuální sloupec.

Tabulka

Vybere aktuální tabulku.

Velikost

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Výška řádku

Otevře dialog Výška řádku, kde můžete změnit výšku řádku.

Minimální výška řádku

Nastaví výšku vybraných řádků tak, aby se do nich vešel nejvyšší obsah v každém z nich.

Optimální výška řádku

Nastaví výšku řádku pro vybrané řádky tabulky tak, aby měl každý řádek stejnou výšku jako řádek s nejvyšším obsahem.

Rovnoměrně rozmístit řádky

Upraví výšku vybraných řádků podle výšky nejvyššího řádku ve výběru.

Šířka sloupce

Otevře dialog Šířka sloupce, kde můžete změnit šířku sloupce.

Minimální šířka sloupce

Optimální šířka sloupce

Upraví šířku sloupců vybraných buněk podle délky odstavce v každé buňce. Pokud je to nezbytné, rozšíří tabulku až do šířky stránky.

Rovnoměrně rozmístit sloupce

Upraví šířku vybraných sloupců tabulky tak, aby byla stejná. Šířka tabulky a sloupců, které vybrány nejsou, se nezmění.

Sloučit buňky

Sloučí obsah vybraných buněk do jedné buňky, v níž se zachová formátování první buňky výběru.

Rozdělit buňky

Zobrazí dialogové okno Rozdělit buňky, v němž lze určit, zda se mají buňky rozdělit vodorovně, nebo svisle, a na jaký počet se mají rozdělit.

Sloučit tabulku

Sloučí dvě po sobě následující tabulky do jedné. Tabulky musí následovat přímo po sobě a nesmí být odděleny odstavcem.

Rozdělit tabulku

Na pozici kurzoru rozdělí aktuální tabulku na dvě samostatné tabulky. Tento příkaz je také k dispozici v místní nabídce buňky tabulky.

Zamknout buňky

Chrání obsah označených buněk před změnami.

Odemknout buňky

Zruší ochranu buňky pro všechny vybrané buňky v aktuální tabulce.

Styly automatického formátu

Automaticky přiřadí formátování aktuální tabulce, včetně písma, stínování a ohraničení.

Formát čísla

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete určit formát čísel v tabulce.

Rozpoznávání čísel

Přepne nastavení pro automatické rozpoznávání čísel nebo dat, která jsou zadána do buňky tabulky a poté případně převedena z textu na odpovídající formát čísla.

Opakovat řádky záhlaví přes stránky

Zopakuje záhlaví tabulky na každé stránce, která bude tabulku obsahovat.

Řádek k zalomení přes stránky

Umožní umístit do řádku tabulky zalomení stránky nebo sloupce. Pokud je vybráno Opakovat záhlaví, tato možnost se nepoužije na první řádek tabulky.

Převést

Otevře podnabídku s následujícími příkazy:

Text -> tabulka

Otevře dialog, ve kterém můžete převést vybraný text na tabulku.

Tabulka -> text

Otevře dialog, ve kterém můžete převést aktuální tabulku na text.

Edit Formula

Otevře lištu Vzorec, ve které můžete vytvářet a upravovat vzorce.

Řadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Vlastnosti

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Podpořte nás!