Nástroje

Obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, možnosti redakční úpravy, průvodce hromadnou korespondencí, makra, nástroje pro vývojáře, správce rozšíření a nástroje pro přizpůsobení nabídek a nastavení předvoleb programu.

Kontrola pravopisu

Ruční kontrola pravopisu.

Automatická kontrola pravopisu

Během psaní automaticky kontroluje pravopis a podtrhává chyby.

Slovník synonym

Otevře dialogové okno pro nahrazení aktuálního slova synonymem nebo asociovaným termínem.

Jazyk

Otevře podnabídku, kde je možné si vybrat příkazy spojené s jazykem.

Počet slov

Spočítá slova a znaky s mezerami či bez mezer v aktuálním výběru a v celém dokumentu. Počet se během psaní nebo při změně výběru aktualizuje.

Kontrola zpřístupnění

Zkontroluje v dokumentu typické problémy se zpřístupněním a podporu standardu PDF/UA, který je možné zvolit v dialogovém okně pro export PDF.

Translate

Translate the selected text or the whole document using DeepL automatic translation.

Automatické opravy

Automaticky formátuje soubor podle voleb nastavených v Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

Automatický text

Umožňuje vytvořit, upravit, nebo vložit Automatický text. Jako automatický text můžete uložit formátovaný text, text s grafikou, tabulky a pole. Pro rychlé vložení Automatického textu, napište počáteční písmena Automatického textu a stiskněte klávesu F3.

Obrázková mapa

Umožňuje připojit URL k určitým oblastem v obrázku nebo skupině obrázků. Obrázková mapa je skupina jedné či více takových oblastí.

Redakčně upravit

Při redakčních úpravách dokumentů se zakryjí slova nebo části dokumentu, aby odpovídal tomu, jak je schváleno jej používat nebo prohlížet.

Automaticky redakčně upravit

Při automatické redakční úpravě můžete definovat slova a výrazy, které se automaticky označí pro redakční úpravu.

Heading Numbering

Specify the numbering format used for automatic numbering of headings in the current document.

Číslování řádků

Přidá, odstraní či změní formát čísla řádku v aktuálním dokumentu. Pokud chcete vyjmout odstavec z číslování, zvolte Formát - Odstavec, klepněte na kartu Osnova a seznam a poté zrušte zaškrtnutí pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Určuje nastavení zobrazení pro poznámky pod čarou / vysvětlivky.

Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

Seznam použité literatury

Vkládání, mazání, úpravy a správa záznamů v databázi použité literatury.

Zdroj adresáře

Upravte přiřazení polí a zdroj dat pro adresář.

Aktualizace

Aktualizuje položky s dynamickým obsahem, jako jsou pole a indexy.

Zamknout dokument

Přepne v dokumentu ochranu proti zápisu u polí a záložek.

Spočítat

Vypočítá vybraný vzorec a výsledek zkopíruje do schránky.

Seřadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Makra

Umožňuje zaznamenávat, spravovat a upravovat makra.

Správce rozšíření

Ve správci rozšíření lze přidávat, odstraňovat, zakazovat, povolovat a aktualizovat rozšíření LibreOffice.

Přizpůsobit

Umožňuje si přizpůsobit nabídky, místní nabídky, klávesové zkratky, nástrojové lišty a přiřazení maker v LibreOffice.

Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.

Podpořte nás!