Nástroje

Obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, galerii obrázků, které můžete přidat do dokumentu, a také nástroje pro přizpůsobení nabídek a nastavení předvoleb programu.

Kontrola pravopisu

Ruční kontrola pravopisu.

Jazyk

Otevře podnabídku, kde je možné si vybrat příkazy spojené s jazykem.

Počet slov

Spočítá slova a znaky s mezerami či bez mezer v aktuálním výběru a v celém dokumentu. Počet se během psaní nebo při změně výběru aktualizuje.

Číslování kapitol

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Číslování řádků

Přidá, odstraní či změní formát čísla řádku v aktuálním dokumentu. Pokud chcete vyjmout odstavec z číslování, zvolte Formát - Odstavec, klepněte na kartu Číslování a poté zrušte zaškrtnutí pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.

Poznámky pod čarou

Určuje nastavení zobrazení pro poznámky pod čarou / vysvětlivky.

Seznam použité literatury

Vkládání, mazání, úpravy a správa záznamů v databázi použité literatury.

Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

Seřadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Spočítat

Vypočítá vybraný vzorec a výsledek zkopíruje do schránky.

Aktualizace

Aktualizuje položky s dynamickým obsahem, jako jsou pole a indexy.

Přehrávač médií

Otevře okno s Přehrávačem médií, který umožní náhled na soubory zvuku a videa a jejich vložení do aktuálního dokumentu.

Makra

Umožňuje zaznamenávat, spravovat a upravovat makra.

Správce rozšíření

Ve správci rozšíření lze přidávat, odstraňovat, zakazovat, povolovat a aktualizovat rozšíření LibreOffice.

Nastavení XML filtrů

Otevře dialogové okno Nastavení XML filtrů, kde je možné vytvářet, upravovat, mazat a testovat filtry pro import a export XML souborů.

Nastavení automatických oprav

Nastavení možností pro automatické náhrady textu během psaní.

Automatický text

Umožňuje vytvořit, upravit, nebo vložit Automatický text. Jako automatický text můžete uložit formátovaný text, text s grafikou, tabulky a pole. Pro rychlé vložení Automatického textu, napište počáteční písmena Automatického textu a stiskněte klávesu F3.

Obrázková mapa

Umožňuje připojit URL k určitým oblastem v obrázku nebo skupině obrázků. Obrázková mapa je skupina jedné či více takových oblastí.

Přizpůsobit

Umožňuje si přizpůsobit nabídky, místní nabídky, klávesové zkratky, nástrojové lišty a přiřazení maker v LibreOffice.

Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.

Podpořte nás!