Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu dokumentu.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Rozestupy

Otevře podnabídku, v níž lze zvolit příkazy pro nastavení rozestupů a řádkování textu.

Zarovnat text

Otevře podnabídku, kde je možné zarovnat text a objekty.

Štěteček formátu

Nejprve označte text nebo objekt a poté klepněte na tuto ikonu. Následným klepnutím na jiný text nebo jiný objekt použijte stejné formátování.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Seznamy

Otevře podnabídku, kde je možné upravit formátování odstavců se seznamy.

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci nebo vybraným odstavcům odrážky nebo číslování a umožňuje upravit formát číslování či odrážek.

Styl stránky

Nastavení formátování a rozvržení pro aktuální styl stránky, např. okraje stránky, záhlaví, zápatí či pozadí stránky.

Titulní stránka

Otevře dialogové okno, v němž můžete navrhnout titulní stránku.

Komentáře

Obsahuje-li dokument komentáře, zobrazí se dialogové okno pro znak. Změny písma a jeho formátování se použijí na všechny komentáře.

Asijský fonetický rádce

K asijským znakům je možné přidat komentáře, které slouží jako pomůcka k výslovnosti.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Vodoznak

Vloží text vodoznaku na pozadí aktuálního stylu stránky.

Sekce

Mění vlastnosti sekcí definovaných ve vašem dokumentu. Pro vložení sekce vyberte text nebo klepněte ve vašem dokumentu myší a potom zvolte Vložit - Sekce.

Obrázek

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Textové pole a tvar

Otevře podnabídku s možností úprav vlastností vybraného textového pole nebo tvaru.

Rámec a objekt

Otevře podnabídku, v níž lze propojit rámce, jejich propojení zrušit a upravit vlastnosti vybraného rámce.

Název

Přiřadí vybranému objektu název, abyste jej snadněji našli v Navigátoru.

Popis

Přiřadí vybranému objektu alternativní text a popis. Tyto texty budou v dokumentu k dispozici jako alternativní značky pro nástroji pro zpřístupnění. Použijí se také při exportu dokumentu jako značky pro obrázky.

Ukotvit

Zobrazuje možnosti ukotvení pro vybraný objekt.

Obtékání

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů nad sebou.

Otočit nebo překlopit

Otevře podnabídku, v níž můžete vybraný tvar nebo obrázek otočit či překlopit. Textové pole lze pouze otočit.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Podpořte nás!