Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu dokumentu.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování a formátování znakových stylů.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci odrážky nebo číslování a je možné upravit formát číslování či odrážek.

Styl stránky

Nastavení formátování a rozvržení pro aktuální styl stránky, např. okraje stránky, záhlaví, zápatí či pozadí stránky.

Asijský fonetický rádce

K asijským znakům je možné přidat komentáře, které slouží jako pomůcka k výslovnosti.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Sekce

Mění vlastnosti sekcí definovaných ve vašem dokumentu. Pro vložení sekce vyberte text nebo klepněte ve vašem dokumentu myší a potom zvolte Vložit - Sekce.

Automatické opravy

Automaticky formátuje soubor podle voleb nastavených v Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

Ukotvení

Nastavení možností ukotvení vybraného objektu.

Obtékání

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Zarovnání (objekty)

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Zarovnání (textové objekty)

Nastaví zarovnání pro aktuální výběr.

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů nad sebou.

Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Objekt

Otevře podnabídku pro úpravu vlastností vybraného objektu.

Rámec

Vloží rámec, který lze použít pro vytvoření jednoho či více sloupců textu a objektů.

Obrázek

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Podpořte nás!