Vložit

Tato nabídka obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu. Těmito prvky mohou být obrázky, multimédia, grafy, objekty z jiných aplikací, hypertextové odkazy, komentáře, symboly, poznámky pod čarou nebo sekce.

Zalomení stránky

Vloží na aktuální pozici kurzoru ruční zalomení stránky a umístí kurzor na začátek následující stránky.

Další zalomení

Podnabídka s dodatečným zalomením řádku, sloupce a stránky.

Obrázek

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Graf

Vloží graf zobrazující data z oblasti buněk či tabulky nebo výchozí data.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Objekt

Vloží do dokumentu objekt, například vzorec, 3D model, graf nebo objekt OLE.

Tvar

Tato podnabídka obsahuje běžné tvary (čára, kruh, trojúhelník či čtverec) a tvary symbolů (smajlík, srdce, květina), které je možné vložit do dokumentu.

Sekce

Vloží do dokumentu textovou sekci na pozici kurzoru. Můžete také vybrat blok textu a potom tímto příkazem vytvořit sekci. Pomocí sekce můžete vložit bloky textu z jiných dokumentů, použít vlastní rozvržení sloupců nebo zamknout či skrýt bloky textu při splnění určité podmínky.

Text ze souboru

Vloží do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru obsah jiného dokumentu.

Textové pole

Nakreslí textový rámec s vodorovnou orientací textu. Natáhněte rámec do velikosti, jakou potřebujete, a poté napište nebo vložte text. Chcete-li text otočit, otočte rámcem.

Komentář

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Rámec

Tato podnabídka umožňuje vložit interaktivně či neinteraktivně rámec.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Popisek

Přidá číslovaný popisek k vybranému obrázku, tabulce, grafu, rámci nebo tvaru. Tento příkaz je k dispozici také v místní nabídce objektu, ke kterému chcete popisek přidat.

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialog, který vám umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Záložka

Vloží na pozici kurzoru záložku. Později můžete pomocí Navigátoru na takto označené místo rychle přejít. V HTML dokumentu se záložky převedou na kotvy, na které můžete odkazovat.

Křížový odkaz

Zde vkládáte do dokumentu odkazy nebo odkazovaná pole. Odkazy jsou tvořeny odkazovanými poli v rámci stejného dokumentu nebo v poddokumentech hlavního dokumentu.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Vodorovná čára

Vloží na aktuální pozici kurzoru vodorovnou čáru.

Poznámka pod čarou a vysvětlivka

Tato nabídka obsahuje příkazy pro vložení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, a to jak s dalším nastavením uživatelem, tak bez něj.

Obsah a rejstřík

Otevře nabídku umožňující vložit jak položku rejstříku nebo použité literatury, tak obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Číslo stránky

Vlotíž na pozici kurzoru aktuální číslo stránky jako pole. Ve výchozím nastavení se použije znakový styl Číslo stránky.

Pole

Tato nabídka obsahuje nejběžnější typy polí, které lze vložit do dokumentu na aktuální pozici kurzoru. Všechna dostupná pole zobrazíte volbou Další pole.

Záhlaví a zápatí

Tato podnabídka umožňuje přidávat nebo odstraňovat záhlaví a zápatí stránek.

Obálka

Vytvoří obálku. Můžete určit adresáta a odesílatele, umístění a formát obou adres, velikost obálky a orientaci obálky.

Podpisový řádek

Vloží do dokumentu obrázkové pole představující podpisový řádek.

Podpořte nás!