Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce.

Normální

Zobrazí dokument tak, jak bude vypadat, když jej vytisknete.

Web

Zobrazí dokument tak, jak by vypadal ve webovém prohlížeči. To je užitečné při tvorbě HTML dokumentů.

Uživatelské rozhraní

Otevře dialogové okno Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní, v němž můžete zvolit rozvržení uživatelského rozhraní pro LibreOffice.

Zdrojový text HTML

Zobrazí zdrojový text aktuálního HTML dokumentu. Toto zobrazení je k dispozici při vytváření nového HTML dokumentu nebo po otevření již existujícího.

Nástrojové lišty

Otevře podnabídku k zobrazení a skrytí nástrojových lišt. Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k příkazům LibreOffice.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Pravítka

Obsahuje podnabídku umožňující zobrazit nebo skrýt vodorovná a svislá pravítka.

Posuvníky

Zobrazí nebo skryje vodorovný a svislý posuvník, které umožňují prohlížet oblast dokumentu, která se nevejde do okna.

Mřížka a vodítka

Přepne viditelnost bodů mřížky a vodítek, které pomáhají při přesouvání a přesném umisťování objektů.

Řídicí znaky

Zobrazuje v textu netisknutelné řídící znaky jako například znaky konce odstavce, zalomení řádku, tabulátory a mezery.

Hranice textu

Zobrazí nebo skryje hranice oblasti stránky určené pro tisk. Čáry označující hranice nebudou vytištěny.

Hranice tabulky

Zobrazí nebo skryje hranice kolem buněk tabulky, které nemají nastavené ohraničení. Hranice se zobrazí pouze na obrazovce a nevytisknou se.

Obrázky a grafy

V dokumentu zobrazí nebo skryje grafické objekty jako obrázky a grafy.

Zobrazit prázdné místo

Zobrazí v dokumentu horní a dolní okraje, záhlaví, zápatí a mezery mezi stránkami. Zrušíte-li zaškrtnutí, všechny tyto prvky se skryjí a stránky dokumentu k sobě budou přiléhat. Skrýt prázdné místo je možné pouze v režimu zobrazení jedné stránky.

Zobrazit sledování změn

Zobrazí nebo skryje zaznamenané změny.

Komentáře

Zobrazí nebo skryje komentáře k dokumentu a odpovědi na ně.

Vyřešené komentáře

Zobrazí nebo skryje vyřešené komentáře.

Stínování polí

V dokumentu zobrazí nebo skryje stínování polí, a to včetně nezlomitelných mezer, volitelných rozdělení, rejstříků a poznámek pod čarou.

Názvy polí

Přepne mezi zobrazením obsahu pole a jeho názvu. Zaškrtnutí znamená, že názvy polí budou zobrazeny, prázdné pole znamená, že bude zobrazen obsah pole. Některý obsah pole nemůže být zobrazen.

Skryté odstavce

Zobrazí nebo skryje skryté odstavce. Tato možnost ovlivní pouze zobrazení na obrazovce, a nikoliv tisk skrytých odstavců.

Postranní lišta

Postranní lišta je svislý prvek grafického uživatelského rozhraní, který nabízí vlastnosti zobrazené podle kontextu, správu stylů, navigaci dokumentem a galerii multimédií.

Styly (postranní lišta)

Pomocí karty Styly na postranní liště můžete přiřazovat, upravovat, vytvářet a odstraňovat styly. Poklepáním styl použijete.

Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Navigátor

Zobrazí nebo skryje okno Navigátor, kde je možné rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu. Navigátor je rovněž dostupný jako karta postranní lišty. Navigátor lze též použít pro vkládání částí z aktuálního nebo jiných otevřených dokumentů. S jeho pomocí lze také organizovat hlavní dokumenty. Chcete-li upravit položku v Navigátoru, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz z místní nabídky. Je též možné ukotvit Navigátor k okraji pracovní plochy.

Zdroje dat

Zobrazí seznam databází, které jsou zaregistrovány v LibreOffice, a umožní spravovat obsah těchto databází.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Přiblížení

Zmenší či zvětší velikost zobrazení v LibreOffice.

Podpořte nás!