Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce, umožňující změnit uživatelské rozhraní a obsah na postranní liště.

Normální vzhled

Displays how the document will look when you print it.

Vzhled webu

Zobrazí dokument tak, jak by vypadal ve webovém prohlížeči. To je užitečné při tvorbě HTML dokumentů.

Uživatelské rozhraní

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Zdrojový text HTML

Zobrazí zdrojový text aktuálního HTML dokumentu. Toto zobrazení je k dispozici při vytváření nového HTML dokumentu nebo po otevření již existujícího.

Nástrojové lišty

Otevře podnabídku k zobrazení a skrytí nástrojových lišt. Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k příkazům LibreOffice.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Pravítka

Obsahuje podnabídku umožňující zobrazit nebo skrýt vodorovná a svislá pravítka.

Scroll Bars

Show or hide the horizontal and vertical scroll bars that are used to change the viewable area of a document that doesn't fit within the window.

Mřížka a vodítka

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Řídicí znaky

Zobrazuje v textu netisknutelné řídící znaky jako například znaky konce odstavce, zalomení řádku, tabulátory a mezery.

Hranice textu

Zobrazí nebo skryje hranice oblasti stránky určené pro tisk. Čáry označující hranice nebudou vytištěny.

Table Boundaries

Shows or hides the borders of table cells that have no set borders. The boundaries are only visible on screen and are not printed.

Images and Charts

Show or hide graphical objects like images and charts within a document.

Zobrazit prázdné místo

Zobrazí v dokumentu horní a dolní okraje, záhlaví, zápatí a mezery mezi stránkami. Zrušíte-li zaškrtnutí, všechny tyto prvky se skryjí a stránky dokumentu k sobě budou přiléhat. Skrýt prázdné místo je možné pouze v režimu zobrazení jedné stránky.

Zobrazit sledování změn

Zobrazí nebo skryje zaznamenané změny.

Komentáře

Zobrazí nebo skryje komentáře k dokumentu a odpovědi na ně.

Vyřešené komentáře

Zobrazí nebo skryje vyřešené komentáře.

Stínování polí

V dokumentu zobrazí nebo skryje stínování polí, a to včetně nezlomitelných mezer, volitelných rozdělení, rejstříků a poznámek pod čarou.

Názvy polí

Přepne mezi zobrazením obsahu pole a jeho názvu. Zaškrtnutí znamená, že názvy polí budou zobrazeny, prázdné pole znamená, že bude zobrazen obsah pole. Některý obsah pole nemůže být zobrazen.

Pole Skryté odstavce

Zobrazí nebo skryje skryté odstavce. Tato možnost ovlivní pouze zobrazení na obrazovce, a nikoliv tisk skrytých odstavců.

Postranní lišta

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Styly (postranní lišta)

Pomocí karty Styly na postranní liště můžete přiřazovat, upravovat, vytvářet a odstraňovat styly. Poklepáním styl použijete.

Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Navigátor

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

Zdroje dat

Zobrazí seznam databází, které jsou zaregistrovány v LibreOffice, a umožní spravovat obsah těchto databází.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Přiblížení

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Podpořte nás!