Soubor

Tyto příkazy umožňují pracovat s aktuálním dokumentem, otevřít nový dokument nebo ukončit aplikaci.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Otevřít

Otevře místní nebo vzdálený soubor nebo importuje soubor.

Otevřít vzdálený

Otevře dokument umístěný ve vzdálené souborové službě.

Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Zavřít

Zavře aktuální dokument bez ukončení programu.

Průvodci

Provedou vás vytvořením obchodních nebo osobních dopisů, faxů, porad, prezentací a dalších.

Šablony

Umožňuje spravovat a upravovat šablony nebo uložit aktuální soubor jako šablonu.

Znovu načíst

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního dokumentu.

Verze

Ukládá a spravuje více verzí aktuálního dokumentu do jednoho souboru. Verze je možné otevírat, mazat nebo porovnávat.

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Uložit vzdálený

Uloží dokument umístěný ve vzdálené souborové službě.

Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Uložit vše

Uloží všechny změněné dokumenty LibreOffice.

Uložit kopii

Uloží kopii současného dokumentu pod jiným jménem nebo umístěním.

Export

Uloží aktuální dokument s jiným názvem a formátem na určené místo.

Exportovat jako

Exportuje dokument ve formátu PDF nebo EPUB.

Odeslat

Odešle kopii aktuálního dokumentu jiné aplikaci.

Náhled ve webovém prohlížeči

Vytvoří dočasnou kopii aktuálního dokumentu ve formátu HTML, otevře výchozí webový prohlížeč a zobrazí v něm HTML soubor.

Náhled tisku

Zobrazí náhled vytištěné strany nebo zavře náhled.

Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit možnosti tisku pro aktuální dokument. Možnosti tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Nastavení tiskárny

Vyberte výchozí tiskárnu pro aktuální dokument.

Vlastnosti

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Elektronické podpisy

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy dokumentů. Tento dialog je možné použít k zobrazení certifikátů.

Ukončit LibreOffice

Ukončí všechny programy LibreOffice a nabídne možnost uložení změn. Tento příkaz neexistuje v systému macOS.

Podpořte nás!