Nabídky

Následující část ukazuje témata nápovědy dostupná pro nabídky a dialogy.

Ikona poznámky

Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.


Ikona upozornění

Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.


Soubor

Tyto příkazy umožňují pracovat s aktuálním dokumentem, vytvořit nový dokument, otevřít stávající dokument nebo ukončit aplikaci.

Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce, umožňující změnit uživatelské rozhraní a obsah na postranní liště.

Vložit

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu dokumentu.

Styly

Obsahuje příkazy k aplikaci, vytváření, úpravě, aktualizaci, načítání a správě styl; v textovém dokumentu.

Tabulka

Ukazuje příkazy pro vložení, úpravy a odstranění tabulky a jejích prvků v textovém dokumentu.

Formulář

Obsahuje příkazy umožňující zapnout režim návrhu formuláře, povolit/zakázat průvodce ovládacími prvky a vkládat ovládací prvky formuláře do dokumentu.

Nástroje

Obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, možnosti redakční úpravy, průvodce hromadnou korespondencí, makra, nástroje pro vývojáře, správce rozšíření a nástroje pro přizpůsobení nabídek a nastavení předvoleb programu.

Okno

Obsahuje příkazy pro manipulaci a zobrazení oken dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.

Podpořte nás!