Nástrojová lišta Hromadná korespondence

Nástrojová lišta Hromadná korespondence obsahuje příkazy pro závěrečné kroky přípravy hromadné korespondence.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte nabídku Zobrazit - Nástrojové lišty a vyberte položku Hromadná korespondence


Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

(Číslo příjemce)

Pokud chcete zobrazit náhled dokumentu hromadné korespondence pro určitého příjemce, zadejte číslo záznamu s jeho adresou.

K posunu mezi záznamy adres použijte tlačítka pro procházení.

Vyjmout příjemce

Vyjme aktuálního příjemce z hromadné korespondence.

Upravit jednotlivé dokumenty

Vytvoří jeden společný dokument pro všechny příjemce a oddělí je znakem zalomení stránky. Názvy a adresy příjemců v tomto dokumentu mohou být upraveny podle potřeby.

Uložit vygenerovaný dokument

Uloží výstup hromadné korespondence do souboru.

Vytisknout vygenerovaný dokument

Vytiskne výstup hromadné korespondence pro všechny nebo některé příjemce.

Odeslat vygenerovaný dokument e-mailem

Odešle výstup hromadné korespondence jako e-mailové zprávy všem nebo některým příjemcům.

Podpořte nás!