LibreLogo

LibreLogo je jednoduché, lokalizované a na jazyku Logo založené programové prostředí se želví grafikou. Slouží k výuce práce s výpočetní technikou (programování a zpracování textu), DTP a tvorbě obrázků. Viz http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Nástrojová lišta LibreLogo

Nástrojová lišta LibreLogo (Zobrazit - Nástrojové lišty - Logo) obsahuje ikony pro pohyb želvy, spuštění a zastavení programu, návrat domů, smazání obrazovky a zvýrazňování/překlad syntaxe a vstupní lištu (příkazový řádek).

Ikony pro pohyb želvy

Mají stejný význam jako příkazy Loga „DOPŘEDU 10“, „VZAD 10“, „VLEVO 15“, „VPRAVO 15“. Klepnutím na jednu z těchto ikon se na želvu posunující se na svou pozici také nastaví zaměření.

Spuštění programu v Logu

Klepnutím na ikonu „Spustit program v Logu“ spustíte veškerý (nebo jen vybraný) text dokumentu ve Writeru jako program v LibreLogu. V prázdném dokumentu se vloží a spustí ukázkový program.

Klepnutím na ikonu „Zastavit“ vykonávání programu zastavíte.

Domů

Klepnutím na ikonu „Domů“ obnovíte výchozí pozici a nastavení želvy.

Smazat obrazovku

Klepnutím na ikonu „Smazat obrazovku“ z dokumentu odstraníte objekty kresby.

Editor programu/zvýrazňování syntaxe/překlad

Ikona s „kouzelnou hůlkou“ nastaví dvoustránkové rozvržení vhodné pro úpravu programu a převede příkazy Loga v dokumentu Writeru do nezkrácené podoby psané velkými písmeny. Změnou jazyka dokumentu ( - Jazyková nastavení - Jazyky - Západní) a klepnutím na tuto ikonu přeložíte program Loga do vybraného jazyka.

Příkazový řádek

Stisknutím klávesy Enter v příkazovém řádku spustíte jeho obsah. Program zastavíte pomocí ikony „Zastavit“.

Pro opakování příkazového řádku klávesu Enter podržte, například pro následující posloupnost příkazů:

 DOPŘEDU 200 VLEVO 89

Chcte-li příkazový řádek vymazat, třikrát do něj klepněte nebo stisknutím +A vyberte stávající příkazy a zadejte nové.

Grafické uživatelské rozhraní pro základní nastavení želvy

Tvar želvy v LibreLogu je obyčejný objekt kresby s uzamčenou velikostí. Nastavit pro něj umístění nebo ho otočit je možné běžným způsobem, pro otočení lze také využít myš po klepnutí na ikonu Otočit na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby. Pokud u želvy změníte šířku čáry, barvu čáry a barvu oblasti, nastavíte tím v LibreLogu příslušné atributy TLOUŠŤKAPERA, BARVAPERA a BARVAVÝPLNĚ.

Úprava programu

Programy a kresby LibreLoga používají stejný dokument Writeru. Plátno LibreLoga se nachází na první stránce dokumentu Writeru. Pokud před programy v LibreLogu vložíte zalomení stránky, nastavíte přiblížení stránky pomocí ikony s „kouzelnou hůlkou“ z nástrojové lišty Logo a také změníte velikost písma, získáte dvoustránkové rozvržení pohodlné pro programování: na levé (první) stránce bude plátno, pravá (druhá) stránka bude editorem programu v LibreLogu.

Programovací jazyk LibreLogo

LibreLogo je snadno lokalizovatelný programovací jazyk založený na Logu, který byl jazykovými týmy komunity LibreOffice lokalizován do několika jazyků. Je zpětně kompatibilní se staršími systémy Loga, pokud se jedná o jednoduché programy v Logu používané při výuce, např.

 PŘÍKAZ trojúhelník :velikost
OPAKUJ 3 [
DOPŘEDU :velikost
VLEVO 120
]
KONEC

trojúhelník 10 trojúhelník 100 trojúhelník 200

Odlišnosti od programovacího jazyka Logo

Další vlastnosti LibreLoga

Příkazy LibreLoga

Základní syntaxe

Rozlišování velikosti písma

U příkazů, barev a konstant na velikosti písma nezáleží:

 PIŠ „Ahoj, světe!“
piš „Znova ahoj, světe!“

U názvů proměnných na velikosti písmen záleží:

 a = 5
A = 7
PIŠ a
PIŠ A

Řádky programu

Řádky programu v LibreLogu jsou představovány odstavci v dokumentu Writeru. Řádek programu může obsahovat více příkazů:

 PIŠ „Ahoj, světe!“ PIŠ „LibreLogo“

Komentáře

Řádky nebo části řádků jsou komentáři od středníku na konec řádku (odstavce):

 ; nějaký komentář
PIŠ 5 * 5 ; nějaký komentář

Rozdělení řádku programu na více odstavců

Řádek programu lze rozdělit na více odstavců pomocí znaku vlnovky na konci řádku:

 PIŠ „Toto je velmi dlouhé “ + ~
„upozornění“

Pohyb želvy

DOPŘEDU (do)

 DOPŘEDU 10 ; posuň se dopředu o 10 pt (1 pt = 1/72 palce)
DOPŘEDU 10pt ; viz výše
DOPŘEDU 0.5in ; posuň se dopředu o 0,5 palce (1 palec = 2,54 cm)
DOPŘEDU 1" ; viz výše
DO 1mm
DO 1cm

VZAD (vz)

 VZAD 10 ; posuň se vzad o 10 pt

VLEVO (vl)

 VLEVO 90 ; otoč se proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů
VLEVO 90° ; viz výše
VL 3h ; viz výše (pozice na hodinách)
VL lib ; otoč se o náhodnou pozici

VPRAVO (vp)

 VPRAVO 90 ; otoč se po směru hodinových ručiček o 90 stupňů

PERONAHORU (pn)

 PERONAHORU ; želva se bude pohybovat bez kreslení

PERODOLŮ (pd)

 PERODOLŮ ; želva bude při pohybu kreslit

POZICE (poz)

 POZICE [0, 0] ; otoč se a posuň se do levého horního rohu
POZICE VELIKOSTSTRÁNKY ; otoč se a posuň se do pravého dolního rohu
POZICE [VELIKOSTSTRÁNKY[0], 0] ; otoč se a posuň se do pravého horního rohu
POZICE LIB ; otoč se a posuň se na náhodnou pozici

SMĚR (nastavsměr)

 SMĚR 0 ; otoč se na sever
SMĚR 12h ; viz výše
SMĚR [0, 0] ; otoč se na levý horní roh
SMĚR LIB ; otoč se na náhodný směr

Další příkazy pro želvu

SKRYJŽELVU (sž)

 SKRYJŽELVU ; skryj želvu (dokud se nepoužije příkaz pro zobrazení želvy)

UKAŽŽELVU (už)

 UKAŽŽELVU ; ukaž želvu

DOMŮ

 DOMŮ ; nastav želvě počáteční pozici

SMAŽOBRAZOVKU (so)

 SMAŽOBRAZOVKU ; odstraň z dokumentu objekty kresby

VYPLŇ a UZAVŘI

 VYPLŇ ; uzavři a vyplň tvar z aktuální čáry nebo bodů
UZAVŘI ; uzavři tvar z aktuální čáry nebo spoj aktuální body

Příklad: vyplnění rovnostranného trojúhelníku:

 DOPŘEDU 50 VLEVO 120 DOPŘEDU 50 VYPLŇ

Příklad: kreslení rovnostranného trojúhelníku:

 DOPŘEDU 50 VLEVO 120 DOPŘEDU 50 UZAVŘI

Nastavení pera

TLOUŠŤKAPERA (tp)

 TLOUŠŤKAPERA 100 ; šířka čáry je 100 bodů
TLOUŠŤKAPERA LIB ; stejné jako TLOUŠŤKAPERA NÁHODNÉ 10

BARVAPERA (bp)

 BARVAPERA „červená“ ; nastav červenou barvu pera (pomocí názvu barvy, viz konstanty barev)
BARVAPERA [255, 255, 0] ; nastav žlutou barvu (RGB seznam)
BARVAPERA 0xffff00 ; nastav žlutou barvu (šestnáctkový kód)
BARVAPERA 0 ; nastav černou barvu (0x000000)
BARVAPERA LIB ; náhodná barva
BARVAPERA [5] ; nastav červenou barvu (pomocí identifikátoru barvy, viz konstanty barev)
BARVAPERA „neviditelná“ ; neviditelná barva pera pro tvary bez viditelného obrysu
BARVAPERA „~červená“ ; nastav náhodnou červenou barvu

PRŮHLEDNOSTPERA (PRŮHLPERA)

 PRŮHLEDNOSTPERA 80 ; nastav průhlednost aktuální barvy pera na 80 %

ZAKONČENÍPERA/ZAKONČENÍČÁRY

 ZAKONČENÍPERA „žádné“ ; bez zvláštního zakončení čáry (výchozí)
ZAKONČENÍPERA „oblé“ ; oblé zakončení čáry
ZAKONČENÍPERA „čtverec“ ; čtvercové zakončení čáry

NAPOJENÍPERA/NAPOJENÍČÁRY

 NAPOJENÍPERA „oblé“ ; oblé napojení čáry (výchozí)
NAPOJENÍPERA „ostré“ ; ostré napojení čáry
NAPOJENÍPERA „šikmé“ ; šikmé napojení čáry
NAPOJENÍPERA „žádné“ ; bez napojení čáry

DRUHPERA

 DRUHPERA „plná“ ; plná čára (výchozí)
DRUHPERA „tečkovaná“ ; tečkovaná čára
DRUHPERA „čárkovaná“ ; čárkovaná čára

; vlastní vzorek teček a čárek určený seznamem s následujícími parametry:
; – počet teček vedle sebe
; – délka tečky
; – počet čárek vedle sebe
; – délka čárky
; – vzdálenost teček/čárek
; – typ (nepovinný):
; 0 = tečky jsou tvořeny obdélníky (výchozí)
; 2 = tečky jsou tvořeny čtverci (délky a vzdálenosti jsou relativní k tloušťce pera)

DRUHPERA [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Nastavení výplně

BARVAVÝPLNĚ (bv)

 BARVAVÝPLNĚ „modrá“ ; vyplň modrou barvou, viz také BARVAPERA
BARVAVÝPLNĚ „neviditelná“ KRUH 10 ; nevyplněný kruh
BARVAVÝPLNĚ [„modrá“, „červená“] ; přechod mezi červenou a modrou
BARVAVÝPLNĚ [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; mezi bílou a oranžovou
BARVAVÝPLNĚ [„modrá“, „červená“, 1, 0, 0] ; nastav axiální přechod (se zadaným otočením a nastavením ohraničení), možné hodnoty: 0-5 = lineární, axiální, radiální, oválné, čtvercové a obdélníkové přechody
BARVAVÝPLNĚ [„červená“, „modrá“, 0, 90, 20] ; lineární s 20% ohraničením, otočený o 90 stupňů vzhledem k aktuálnímu směru želvy
BARVAVÝPLNĚ [„červená“, „modrá“, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; od 200% do 50% intenzity
BARVAVÝPLNĚ [LIB, LIB, 2, 0, 0, 50, 50] ; radiální přechod náhodných barev se středem umístěným vodorovně i svisle v 50 %

PRŮHLEDNOSTVÝPLNĚ (PRŮHLVÝPLNĚ)

 PRŮHLEDNOSTVÝPLNĚ 80 ; nastav průhlednost aktuální barvy výplně na 80 %
PRŮHLEDNOSTVÝPLNĚ [80] ; nastav lineární přechod průhlednosti od 80 % do 0 %
PRŮHLEDNOSTVÝPLNĚ [80, 20] ; nastav lineární přechod průhlednosti od 80 % do 20 %
PRŮHLEDNOSTVÝPLNĚ [80, 20, 1, 90] ; nastav axiální přechod průhlednosti otočený o 90 stupňů vzhledem k aktuálnímu směru želvy
PRŮHLEDNOSTVÝPLNĚ [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; nastav radiální přechod průhlednosti od vnější 80% do vnitřní 20% průhlednosti s 20% ohraničením a středem umístěným vodorovně i svisle v 50 %

DRUHVÝPLNĚ

 DRUHVÝPLNĚ 0 ; vyplň šrafováním (výchozí)
DRUHVÝPLNĚ 1 ; černé jednoduché šrafování (vodorovné)
DRUHVÝPLNĚ 2 ; černé jednoduché šrafování (45 stupňů)
DRUHVÝPLNĚ 3 ; černé jednoduché šrafování (-45 stupňů)
DRUHVÝPLNĚ 4 ; černé jednoduché šrafování (svislé)
DRUHVÝPLNĚ 5 ; červené křížové šrafování (45 stupňů)
DRUHVÝPLNĚ 6 ; červené křížové šrafování (0 stupňů)
DRUHVÝPLNĚ 7 ; modré křížové šrafování (45 stupňů)
DRUHVÝPLNĚ 8 ; modré křížové šrafování (0 stupňů)
DRUHVÝPLNĚ 9 ; modré trojité křížové
DRUHVÝPLNĚ 10 ; černé široké jednoduché šrafování (45 stupňů)

; vlastní šrafování určené seznamem s následujícími parametry:
; – druh (1 = jednoduché, 2 = dvojité, 3 = trojité šrafování)
; – barva
; – vzdálenost
; – stupně

DRUHVÝPLNĚ [2, „zelená“, 3pt, 15°] ; zelené křížové šrafování (15 stupňů)

Objekty kresby

KRUH

 KRUH 100 ; nakresli kruhový tvar (průměr = 100pt)

ELIPSA

 ELIPSA [50, 100] ; nakresli elipsu s průměry 50 a 100
ELIPSA [50, 100, 2h, 12h] ; nakresli výseč elipsy (od pozice na 2h do 12h)
ELIPSA [50, 100, 2h, 12h, 2] ; nakresli úseč elipsy
ELIPSA [50, 100, 2h, 12h, 3] ; nakresli oblouk elipsy

ČTVEREC

 ČTVEREC 100 ; nakresli čtvercový tvar (velikost = 100pt)

OBDÉLNÍK

 OBDÉLNÍK [50, 100] ; nakresli obdélníkový tvar (50×100pt)
OBDÉLNÍK [50, 100, 10] ; nakresli obdélník se zaoblenými rohy

BOD (PUNTÍK)

 BOD ; nakresli bod o velikosti a barvě pera

UZAVŘI spojí koncové body, pomocí VYPLŇ lze vyplnit tvar určený body. Je tak například snadné nakreslit stylizovanou hvězdu, začíná se ze středu:

 PERONAHORU
OPAKUJ 5 [
DOPŘEDU 80
BOD
VZAD 80
VPRAVO 36
DOPŘEDU 50
BOD
VZAD 50
VPRAVO 120
] VYPLŇ

TEXT

 TEXT „text“ ; piš text na pozici želvy
TEXT "text" ; viz výše
TEXT "text ; viz výše (pouze pro samostatná slova)

POPISEK

 KRUH 10 POPISEK „text“ ; nastav text k aktuálnímu objektu kresby

Nastavení písma

BARVAPÍSMA

 BARVAPÍSMA „zelená“ ; nastav barvu písma

DRUHPÍSMA

 DRUHPÍSMA „Linux Libertine G“ ; nastav druh písma (rodinu)
DRUHPÍSMA „Linux Libertine G:smcp=1“ ; nastav také vlastnosti písma (malé kapitálky)
DRUHPÍSMA „Linux Libertine G:smcp=1&onum=1“ ; malé kapitálky + staré písmo

VELIKOSTPÍSMA

 VELIKOSTPÍSMA 12 ; nastav 12pt

TLOUŠŤKAPÍSMA

 TLOUŠŤKAPÍSMA „tučné“ ; nastav tučné písmo
TLOUŠŤKAPÍSMA „normální“ ; nastav normální tloušťku

STYLPÍSMA

 STYLPÍSMA „kurzíva“ ; nastav kurzívu
STYLPÍSMA „normální“ ; nastav normální písmo

OBRÁZEK (obr)

OBRÁZEK slouží k

Seskupení tvarů

 ; OBRÁZEK [ příkazy_LibreLoga ]
OBRÁZEK [ DOPŘEDU 100 KRUH 100 ] ; seskupený tvar stromu

Viz také „Seskupení“ v nápovědě pro LibreOffice Writer.

 PŘÍKAZ strom umístění
PERONAHORU POZICE umístění SMĚR 0 PERODOLŮ
OBRÁZEK [ DOPŘEDU 100 KRUH 100 ] ; seskupený tvar stromu
KONEC

OBRÁZEK [ strom [230, 400] strom [300, 400] ] ; seskupené tvary v seskupeném tvaru

Začátek nového tvaru z čáry

 OBRÁZEK ; začátek nového tvaru z čáry
DOPŘEDU 10 OBRÁZEK DOPŘEDU 10 ; dva tvary tvořené čarami

Ukládání obrázků SVG

 OBRÁZEK „priklad.svg“ [ KRUH 5 ] ; ulož obrázek jako soubor SVG do složky uživatele
OBRÁZEK „Plocha/priklad.svg“ [ DOPŘEDU 100 KRUH 5 ] ; jako výše, ale s relativní cestou
OBRÁZEK „/home/uzivatel/priklad.svg“ [ KRUH 5 ] ; absolutní cesta pro Unix/Linux
OBRÁZEK „C:\priklad.svg“ [ KRUH 5 ] ; absolutní cesta pro Windows

Ukládání animací SVG/SMIL (kresby s příkazy ČEKEJ)

 OBRÁZEK „animace.svg“ [ KRUH 5 ČEKEJ 1000 KRUH 99 ] ; ulož jako animaci SVG/SMIL (viz také ČEKEJ)
OBRÁZEK „animace2.svg“ [ KRUH 5 ČEKEJ 1000 KRUH 99 ČEKEJ 2000 ] ; jako výše, ale použití ČEKEJ za posledním objektem způsobí opakování: v prohlížečích podporujících SMIL se animace po 2 sekundách spustí znovu

Konzistence na levém okraji

K zachování konzistence pozic a tvarů z čáry na levém okraji Writeru použijte OBRÁZEK:

 OBRÁZEK [ KRUH 20 POZICE [-100, 100] KRUH 20 ]

Cykly

OPAKUJ

 ; OPAKUJ počet [ příkazy ]

OPAKUJ 10 [ DOPŘEDU 10 VLEVO 45 KRUH 10 ] ; opakuj 10krát
 ; počet je nepovinný

OPAKUJ [ POZICE LIB ] ; nekonečný cyklus

POČÍTADLO (POČ)

Proměnná cyklu (také v cyklech PRO a DOKUD).

 OPAKUJ 100 [ DOPŘEDU POČÍTADLO VLEVO 90 ]

PRO Z

Cyklus pro prvky seznamu:

 PRO i Z [1, 5, 7, 9, 11] [
DOPŘEDU i
VLEVO 90
]

Cyklus pro znaky z posloupnosti znaků:

 PRO i Z „text“ [
TEXT i
DOPŘEDU 10
]

DOKUD

 DOKUD PRAVDA [ POZICE LIB ] ; nekonečný cyklus
DOKUD POČÍTADLO <= 10 [ DOPŘEDU 50 VLEVO 36 ] ; jako OPAKUJ 10 [ ... ]

UKONČI

Zastav cyklus.

 OPAKUJ [ ; nekonečný cyklus
POZICE LIB
KDYŽ POČÍTADLO = 100 [ UKONČI ] ; stejné jako OPAKUJ 100 [ ... ]
]

POKRAČUJ

Přejdi na další iteraci cyklu.

 OPAKUJ 100 [
POZICE LIB
KDYŽ POČÍTADLO % 2 = 0 [ POKRAČUJ ]
KRUH 10 ; nakresli kruh na každé druhé pozici
]

Podmínky

KDYŽ

 ; KDYŽ podmínka [ blok pro pravdu ]
; KDYŽ podmínka [ blok pro pravdu ] [ blok pro nepravdu ]

KDYŽ a < 10 [ PIŠ „Malé“ ]
KDYŽ a < 10 [ PIŠ „Malé“ ] [ PIŠ „Velké“ ]

AZÁROVEŇ (az), NEBO, NENÍ

Logické operátory.

 KDYŽ a < 10 AZ NENÍ a = 5 [ PIŠ „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nebo 9“ ]
KDYŽ a < 10 AZ a != 5 [ PIŠ „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nebo 9“ ] ; jako výše

Funkce

PŘÍKAZ, KONEC

Nové slovo (nebo procedura).

 PŘÍKAZ trojúhelník
OPAKUJ 2 [ DOPŘEDU 100 VPRAVO 120 ] VYPLŇ
KONEC

OPAKUJ 10 [ trojúhelník PERONAHORU POZICE LIB PERODOLŮ ]

VÝSLEDEK

Vrací hodnotu funkce.

 PŘÍKAZ náhodnépísmeno
VÝSLEDEK NÁHODNÉ „qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm“
KONEC

PIŠ náhodnépísmeno + náhodnépísmeno + náhodnépísmeno ; piš 3znakovou náhodnou posloupnost znaků

ZASTAV

Vrátí se z procedury.

 PŘÍKAZ příklad číslo
KDYŽ číslo < 0 [ ZASTAV ]
PIŠ ODMOCNINA číslo ; piš odmocninu
]

příklad 100
příklad -1 ; bez výsledku a chyby
příklad 25

Výchozí proměnné

LIBOVOLNĚ (LIB)

Výchozí náhodná hodnota barvy atd.

 BARVAPERA LIB ; náhodná barva pera

PRAVDA

Logická hodnota.

 DOKUD PRAVDA [ POZICE LIB ] ; nekonečný cyklus
PIŠ PRAVDA ; piš pravdu

NEPRAVDA

Logická hodnota.

 DOKUD NENÍ NEPRAVDA [ POZICE LIB ] ; nekonečný cyklus
PIŠ NEPRAVDA ; piš nepravdu

VELIKOSTSTRÁNKY

 PIŠ VELIKOSTSTRÁNKY ; piš seznam rozměrů stránky v bodech, např. [595.30, 841.89]

PI/π

 PIŠ PI ; piš 3,14159265359

Vstup/výstup

PIŠ

 PIŠ „text“ ; piš „text“ do dialogového pole
PIŠ 5 + 10 ; piš 15

VSTUP

 PIŠ VSTUP „Vstupní hodnota?“ ; zeptej se a piš řetězec pomocí vstupního dialogového pole
PIŠ DESETINNÉ (VSTUP „První číslo?“) + DESETINNÉ (VSTUP „Druhé číslo?“) ; jednoduchá kalkulačka

ČEKEJ

 ČEKEJ 1000 ; čekej 1000 ms (1 sekundu)

GLOBÁLNÍ

Nastav globální proměnné používané v procedurách.

 GLOBÁLNÍ oprogramu
oprogramu = „LibreLogo“

PŘÍKAZ příklad
PIŠ oprogramu
GLOBÁLNÍ oprogramu ; když chceme přidat novou hodnotu
oprogramu = „nová hodnota globální proměnné“
KONEC

příklad
PIŠ oprogramu

Funkce

NÁHODNÉ

 PIŠ NÁHODNÉ 100 ; náhodné desetinné číslo (0 <= x < 100)
PIŠ NÁHODNÉ „text“ ; náhodná písmena ze slova „text“
PIŠ NÁHODNÉ [1, 2] ; náhodný prvek seznamu (1 nebo 2)

CELÉ

 PIŠ CELÉ 3,8 ; piš 3 (celá část z 3,8)
PIŠ CELÉ NÁHODNÉ 100 ; náhodné celé číslo (0 <= x < 100)
PIŠ CELÉ „7“ ; převeď řetězec na celé číslo

DESETINNÉ

 ; převeď řetězec na desetinné číslo
PIŠ 2 * DESETINNÉ „5,5“ ; piš 11,0

ŘETĚZEC

 ; převeď číslo na řetězec
PIŠ „Výsledek: “ + ŘETĚZEC 5 ; piš „Výsledek: 5“
PIŠ 10 * ŘETĚZEC 5 ; piš 5555555555

ODMOCNINA

 PIŠ ODMOCNINA 100 ; piš 10, odmocninu ze 100

SIN

 PIŠ SIN 90 * PI/180 ; piš 1,0 (sinus 90° v radiánech)

COS

 PIŠ COS 0 * PI/180 ; piš 1,0 (kosinus 0° v radiánech)

LOG10

 PIŠ LOG10 100 ; piš 2,0 (dekadický logaritmus 100)

ZAOKROUHLENÉ

 PIŠ ZAOKROUHLENÉ 3,8 ; piš 4 (zaokrouhlené 3,8)
PIŠ ZAOKROUHLENÉ NÁHODNÉ 100 ; náhodné celé číslo (0 <= x <= 100)

ABSOLUTNÍ

 PIŠ ABSOLUTNÍ -10 ; piš 10, absolutní hodnotu -10

POČET

 PIŠ POČET „text“ ; piš 4, počet znaků slova „text“
PIŠ POČET [1, 2, 3] ; piš 3, velikost seznamu

MNOŽINA

 ; Převeď seznam na množinu Pythonu
PIŠ MNOŽINA [4, 5, 6, 6] ; piš {4, 5, 6}
PIŠ MNOŽINA [4, 5, 6, 6] | MNOŽINA [4, 1, 9] ; piš {1, 4, 5, 6, 9}, sjednocení
PIŠ MNOŽINA [4, 5, 6, 6] & MNOŽINA [4, 1, 9] ; piš {4}, průnik
PIŠ MNOŽINA ([4, 5, 6, 6]) - MNOŽINA [4, 1, 9] ; piš {5, 6}, doplněk
PIŠ MNOŽINA [4, 5, 6, 6] ^ MNOŽINA [4, 1, 9] ; piš {1, 5, 6, 9}, rozdíl

OBLAST

 ; vytváření seznamu jako v Pythonu
PIŠ SEZNAM ROZSAH 10 ; piš [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PIŠ SEZNAM ROZSAH 3 10 ; piš [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PIŠ SEZNAM ROZSAH 3 10 3 ; piš [3, 6, 9]

PRO i Z ROZSAH 10 50 10 [ ; cyklus pro [10, 20, 30, 40]
DOPŘEDU i
VLEVO 90
]

SEZNAM

 ; odstraň opakující se prvky seznamu pomocí množiny a převeď množinu na seznam
PIŠ SEZNAM (MNOŽINA [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; piš [1, 3, 5, 2]

NTICE

Převod na typ Pythonu n-tice (neměnný seznam)

 PIŠ NTICE [4, 5]

SEŘAZENO

Vrací seřazený seznam.

 PIŠ SEŘAZENO [5, 1, 3, 4] ; piš [1, 3, 4, 5]

NAHRAĎ

Nahraď posloupnosti znaků pomocí regulárních výrazů.

 PIŠ NAHRAĎ („t“, „T“, „text“) ; piš „Text“, „t“ je nahrazeno „T“
PIŠ NAHRAĎ („(.)“, „\\1\\1“, „text“) ; piš „tteexxtt“, každý znak je zdvojen

HLEDEJ

Hledej posloupnost znaků pomocí regulárních výrazů.

 KDYŽ HLEDEJ („\w“, "slovo") [ PIŠ „Slovo obsahuje písmeno.“ ]

NAJDIVŠE

Najdi všechny posloupnosti znaků ve vstupním řetězci, které odpovídají zadanému regulárnímu výrazu.

 PIŠ NAJDIVŠE(„\w+“, „Psi, kočky.“) ; piš seznam slov [„Psi“, „kočky“].

MIN

 PIŠ MIN [1, 2, 3] ; piš 1, nejmenší prvek seznamu

MAX

 PIŠ MAX [1, 2, 3] ; piš 3, největší prvek seznamu

Konstanty barev

 BARVAPERA „STŘÍBRNÁ“ ; nastav podle názvu
BARVAPERA [1] ; nastav podle identifikátoru
BARVAPERA „~STŘÍBRNÁ“ ; náhodná stříbrná barva

Identifikátor

Název

0

ČERNÁ

1

STŘÍBRNÁ

2

ŠEDÁ

3

BÍLÁ

4

KAŠTANOVÁ

5

ČERVENÁ

6

TMAVĚ PURPUROVÁ

7

MAGENTA

8

ZELENÁ

9

ŽLUTOZELENÁ

10

OLIVOVÁ

11

ŽLUTÁ

12

TMAVOMODRÁ

13

MODRÁ

14

ZELENOMODRÁ

15

AZUROVÁ

16

RŮŽOVÁ

17

CIHLOVÁ

18

ORANŽOVÁ

19

ZLATÁ

20

FIALOVÁ

21

BLEDĚMODRÁ

22

ČOKOLÁDOVÁ

23

HNĚDÁ

24

NEVIDITELNÁ


Podpořte nás!