Počet slov

  1. Počet slov a znaků se zobrazuje ve stavovém řádku a během psaní se aktualizuje.

  2. Pokud si přejete spočítat počet slov pouze v části dokumentu, označte ji.

  3. Rozšířenou statistiku jako počet znaků bez mezer zobrazíte poklepáním na počet slov ve stavovém řádku nebo volbou Nástroje - Počet slov.

Jak LibreOffice počítá slova?

Obecně je slovo každá posloupnost znaků mezi dvěma mezerami. Okraje slov vyznačují také pomlčky, tabulátory a konce řádků a odstavců.

V souslovích s vždy viditelnými spojovníky, jako například bude-li, plug-in nebo velký/malý, se počítá každé slovo zvlášť.

Slova mohou být tvořena kombinací písmen, číslic a zvláštních znaků. Následující text se proto počítá jako čtyři slova: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Chcete-li přidat vlastní znak, který bude považován za konec slova, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a přidejte tento znak do pole Doplňující oddělovače.

Ikona tipu

Pro získání dalších statistik o dokumentu zvolte Soubor - Vlastnosti - Statistika.


Podpořte nás!