Dokončování slov v textových dokumentech

LibreOffice sbírá slova, která jsou nejčastěji použitá v dané relaci. Pokud později napíšete první tři písmena slova, které již bylo použito, LibreOffice automaticky doplní zbytek slova.

Je-li v paměti automatických oprav více slov, která začínají napsanými třemi písmeny, stiskněte +Tab pro procházení seznamu dostupných slov. Pro procházení v opačném směru stiskněte +Shift+Tab.

Přijetí/odmítnutí dokončení slova

Vypnutí dokončování slov

  1. Vyberte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Dokončování slov.

  2. Zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit dokončování slov.

Podpořte nás!