Číslování a styly odstavce

Číslování je možné na odstavec použít ručně nebo pomocí stylu odstavce.

note

If you want numbered headings, use Tools - Heading Numbering, instead of numbering manually.


Použití ručního číslování

Chcete-li použít ruční číslování, klepněte na odstavec a poté klepněte na ikonu Přepnout seřazený seznam na liště Formátování nebo vyberte formát číslování v rozbalovacím poli u této ikony.

note

Ruční číslování není možné použít na odstavce, které jsou v seznamu „Zvláštní styly“ v okně Styly.


tip

Chcete-li přidat odstavce k již existujícímu seznamu, použijte Formát - Seznamy - Přidat k seznamu.


Použití číslování pomocí stylu odstavce

Větší kontrolu nad číslováním v dokumentu poskytují styly odstavce. Pokud změníte styl seznamu přiřazený ke stylu odstavce, automaticky se podle tohoto stylu seznamu změní i formát číslování všech odstavců, které tento styl odstavce používají.

  1. Zvolte Zobrazit - Styly a potom klepněte na ikonu Styly odstavce.

  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na styl odstavce, ke kterému si přejete přidat číslování, a zvolte Upravit.

  3. Klepněte na kartu Osnova a seznam.

  4. V poli Styl seznamu vyberte styl, který se má použít.

  5. Klepněte na OK.

  6. Styl odstavce použijte na odstavce, kterým si přejete přiřadit číslování.

Změna úrovně odstavce seznamu

Podpořte nás!