Číslování a styly číslování

Číslování je možné na odstavec použít ručně nebo pomocí stylu odstavce.

Použití ručního číslování

Chcete-li použít ruční číslování, klepněte na odstavec a poté na ikonu Číslování zap/vyp na liště Formátování.

Ikona poznámky

Ruční číslování není možné použít na odstavce, které jsou v seznamu "Zvláštní styly" v okně Styly.


Změna úrovně číslovaného nebo odrážkového seznamu

Pro úpravy číslovaných nebo odrážkových seznamů je možné také použít příkazy na nástrojové liště Odrážky a číslování. Pro změnu formátu číslování nebo odrážek klepněte na ikonu Odrážky a číslování.

Použití číslování pomocí stylu odstavce

Větší kontrolu nad číslováním v dokumentu dávají styly odstavce. Pokud změníte formát číslování daného stylu odstavce, automaticky se změní i formát číslování všech odstavců, které používají tento styl odstavce.

  1. Zvolte Zobrazit - Styly a potom klepněte na ikonu Styly odstavce.

  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na styl odstavce, ke kterému si přejete přidat číslování, a zvolte Upravit.

  3. Klepněte na kartu Osnova a číslování.

  4. V seznamu Styl číslování vyberte typ číslování, který chcete použít.

  5. Klepněte na OK.

  6. Styl použijte na odstavce, kterým si přejete přiřadit číslování.

Podpořte nás!