Dělení slov

Ve výchozím nastavení LibreOffice přesunuje slova, která se nevejdou na jeden řádek, na další řádek. Pokud si přejete, je možné se tomuto vyhnout pomocí automatického nebo ručního dělení slov:

Automatické dělení slov

Automatické dělení slov vkládá spojovníky na konce řádků tam, kde je to třeba. Tato možnost je přístupná pouze pro styly odstavce a jednotlivé odstavce.

Automatické dělení slov odstavce

 1. Pravým tlačítkem klepněte do odstavce a zvolte Odstavec.

 2. Klepněte na kartu Tok textu.

 3. V oblasti Dělení slov zaškrtněte pole Automaticky.

 4. Klepněte na OK.

Automatické dělení slov ve vícero odstavcích

Pokud si přejete automaticky dělit slova ve více než jednom odstavci, použijte styl odstavce.

Aktivujte například automatické dělení slov pro styl odstavce „Výchozí“ a potom tento styl použijte na odstavce, na které si přejete použít automatické dělení slov.

 1. Zvolte Zobrazit - Styly a klepněte na ikonu Styly odstavce.

 2. Pravým tlačítkem klepněte na styl odstavce, kterému si přejete přidat automatické dělení slov, a zvolte Upravit.

 3. Klepněte na kartu Tok textu.

 4. V oblasti Dělení slov zaškrtněte pole Automaticky.

 5. Klepněte na OK.

 6. Styl použijte na odstavce, kterým si přejete dělit slova.

Ruční dělení slov

Spojovník pro dělení slov je možné vložit kdekoliv na řádce nebo nechat program LibreOffice najít slova pro dělení slov a využít některou z nabídnutých možností.

Ruční rozdělení jednoho slova

Pro rychlé vložení spojovníku pro dělení slov klepněte na místo do slova, kde si přejete slovo dělit, a stiskněte klávesy +spojovník(-).

Pokud provádíte ruční dělení slov, dané slovo je děleno jen pomocí ručně vloženého spojovníku. Není prováděno žádné další automatické dělení tohoto slova. Slovo s ručně vloženým spojovníkem bude rozděleno bez ohledu na volby na kartě Tok textu.

Ruční rozdělení slova dle výběru

 1. Vyberte text, ve kterém si přejete dělit slova.

 2. Zvolte Nástroje - Jazyk - Dělení slov.

Podpořte nás!