Vkládání, úpravy a propojování rámců

Rámec je obal pro text a obrázky, který je možné umístit kamkoliv na stránku. Rámce je možné použít také pro rozvržení stránky na sloupce.

Vložení rámce

  1. Vyberte text, který si přejete zahrnout do rámce.

  2. Zvolte Vložit - Rámec - Rámec.

Úpravy rámce

Vyloučení textu z tisku

Každý rámec v aplikaci Writer může být nastaven do režimu, kdy je možné prohlížet text na obrazovce, ale při tisku nebude vytištěn.

  1. Vyberte rámec (zobrazí se osm úchytů).

  2. Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Možnosti.

  3. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Tisk a klepněte na tlačítko OK.

Propojení rámců

Rámce v aplikaci Writer můžete propojit, takže obsah bude automaticky přetékat z jednoho rámce do druhého.

  1. Klepněte na okraj rámce, který si přejete propojit. Na okrajích rámce se objeví úchyty pro výběr.

  2. Na liště Rámec klepněte na ikonu Propojit rámce Ikona Propojit rámce.

  3. Klepněte na rámec, s kterým chcete propojit první rámec.

Propojit rámce je možné, jen když:

Pokud vyberete propojený rámec, objeví se čára, která oba propojené rámce spojuje.

note

Vlastnost Automatická výška lze v případě řetězce spojených rámců nastavit pouze pro poslední rámec.


Podpořte nás!