Zarovnání textu na střed stránky pomocí rámce

  1. Vyberte text, který si přejete zarovnat na střed stránky.

  2. Vyberte Vložit - Rámec.

  3. V nabídce Ukotvit zvolte Ke stránce.

  4. V oblasti Velikost nastavte rozměry rámce.

  5. V oblasti Umístění vyberte v polích Vodorovně a Svisle možnost „Na střed“.

  6. Klepněte na OK.

Ikona poznámky

Chcete-li skrýt ohraničení rámce, vyberte rámec a poté zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti. Klepněte na kartu Ohraničení a pak v oblasti Uspořádání čar klepněte na pole Bez ohraničení.


Pro změnu velikosti rámce táhněte myší za jeho okraje.

Podpořte nás!