Šablony a styly

Šablona je dokument obsahující určité styly formátování, obrázky, tabulky, objekty a další informace. Používá se jako základ pro vytváření dalších dokumentů. Je možné například v dokumentu definovat styly odstavců a znaků, dokument uložit jako šablonu a potom použít pro vytvoření nového dokumentu se stejnými styly.

Pokud neurčíte jinak, každý nový textový dokument LibreOffice bude založen na výchozí šabloně.

LibreOffice obsahuje předdefinované šablony, které je možné využít pro tvorbu různých druhů textových dokumentů, jako je například obchodní korespondence.

Podpořte nás!