Šablony a styly

Šablona je dokument obsahující určité styly formátování, obrázky, tabulky, objekty a další informace. Používá se jako základ pro vytváření dalších dokumentů. Je možné například v dokumentu definovat styly odstavců a znaků, dokument uložit jako šablonu a potom použít pro vytvoření nového dokumentu se stejnými styly.

Můžete nastavit výchozí šablonu, na které bude založen každý nový dokument LibreOffice, pokud neurčíte jinak (například pokud nevytvoříte nový dokument z jiné šablony).

LibreOffice obsahuje předdefinované šablony, které je možné využít pro tvorbu různých druhů textových dokumentů, jako je například obchodní korespondence.

Podpořte nás!