Změna velikosti řádků a sloupců v textové tabulce

Je možné měnit šířku buněk a sloupců stejně jako výšku řádků tabulky.

Ikona

Řádky a sloupce lze rozmístit také rovnoměrně pomocí ikon na nástrojové liště Optimalizovat velikost na liště Tabulka.

Změna šířky sloupců a buněk

Změna šířky sloupce

Udělejte jedno z následujícího:

Ikona poznámky

Chování kláves se šipkami můžete upřesnit volbou - LibreOffice Writer - Tabulka a výběrem požadovaných možností v oblasti Obsluha klávesnice.


Změna šířky buňky

Podržte a stiskněte klávesu šipky vlevo nebo vpravo.

Změna výšky řádku

Pro změnu výšky řádku umístěte kurzor do buňky v řádku, podržte klávesu a stiskněte klávesu šipka nahoru nebo dolů.

Změna velikosti celé tabulky

Chcete-li změnit šířku a výšku tabulky, udělejte jedno z následujícího:

Ikona tipu

Pro obtékání textu kolem okrajů tabulky a pro umístění dvou tabulek vedle sebe musíte tabulky vložit do rámce. Klepněte do tabulky, stiskněte dvakrát +A pro označení celé tabulky a poté zvolte Vložit - Rámec.


Ikona poznámky

Tabulky v HTML stránkách nepodporují všechny vlastnosti a příkazy jako tabulky ve formátu OpenDocument.


Úpravy řádků a sloupců pomocí klávesnice

Sloučení a rozdělení buněk

Používání pravítek

Podpořte nás!