Aktualizace stylu z výběru

  1. Zvolte Zobrazit - Styly nebo stiskněte .

  2. Klepněte na ikonu kategorie stylu, který si přejete aktualizovat.

  3. Klepněte na místo v dokumentu, odkud chcete kopírovat aktualizovaný styl. Může to být například odstavec, na který jste použili nějaké ruční formátování, které právě chcete zkopírovat.

  4. V okně Styly klepněte na styl, který si přejete aktualizovat.

  5. Klepněte na šipku vedle ikony Akce stylů a z podnabídky zvolte Aktualizovat vybraný styl.

note

Ke stylu, který je vybrán v okně Styly, budou přidány pouze ručně formátované vlastnosti textu na pozici kurzoru. Vlastnosti, které byly použity jako součást stylu, k aktualizovanému stylu přidány nebudou.


Podpořte nás!