Kontrola pravopisu a gramatiky

Lze ručně zkontrolovat pravopis a gramatiku vybraného textu, nebo celého dokumentu.

Ikona poznámky

Aby kontrola pravopisu a gramatiky fungovala, musí být nainstalovány příslušné slovníky. Pro mnoho jazyků existují tři různé slovníky: slovník pro kontrolu pravopisu, slovník pro dělení slov a slovník synonym. Každý slovník zahrnuje pouze jeden jazyk. Nástroje pro kontrolu gramatiky mohou být staženy a nainstalovány jako rozšíření, viz webovou stránka s rozšířeními.


Kontrola pravopisu začíná na aktuální pozici kurzoru nebo na začátku textového výběru.

  1. Klepněte do dokumentu nebo vyberte text, který si přejete zkontrolovat.

  2. Zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu.

  3. Když se narazí na možnou pravopisnou chybu, otevře se dialogové okno Kontrola pravopisu a LibreOffice předloží návrhy na opravy.

  4. Udělejte jedno z následujícího:

    Pro přijmutí opravy klepněte na vybraný návrh a poté na tlačítko Opravit.

    V horním textovém poli upravte větu a klepněte na tlačítko Opravit.

    Chcete-li neznámé slovo přidat do slovníku definovaného uživatelem, klepněte na tlačítko Přidat do slovníku.

Podpořte nás!