Použití inteligentních značek

Inteligentní značky poskytují další informace a funkce k určitým slovům v dokumentech Writeru. Dostupné vlastnosti se mohou lišit podle dostupných rozšíření inteligentních značek.

Instalace inteligentních značek

Inteligentní značky lze do LibreOffice Writer nainstalovat jako rozšíření.

Chcete-li nainstalovat inteligentní značky, vyberte si z následujících možností:

Nabídka inteligentních značek

Jakýkoliv text v dokumentu Writeru lze označit Inteligentní značkou, ve výchozím nastavení se označí fialovým podtržením. Barvu můžete změnit v - LibreOffice - Barvy aplikací.

Když na inteligentní značku najedete kurzorem, dostanete radu, že pomocí +klepnutí otevřete nabídku inteligentních značek. Pokud nepoužíváte myš, umístěte kurzor do označeného textu a zkratkou Shift+F10 otevřete místní nabídku.

V nabídce inteligentních značek vidíte možné činnosti nastavené pro tuto inteligentní značku. Vyberte možnost z nabídky. Příkaz Volby inteligentních značek otevře kartu Inteligentní značky dialogu Nástroje - Nastavení automatických oprav.

Povolení a zakázání inteligentních značek

Když nainstalujete alespoň jedno rozšíření inteligentních značek, zobrazí se v dialogovém okně Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav karta Inteligentní značky. Na této kartě můžete povolit či zakázat inteligentní značky a spravovat nainstalované značky.

Ikona poznámky

Text rozpoznaný jako inteligentní značka se nekontroluje automatickou kontrolou pravopisu.


Podpořte nás!