Použití formátování textu při psaní

Pro použití tučného písma

 1. Vyberte text, který si přejete formátovat.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

Pro použití kurzívy

 1. Vyberte text, který si přejete formátovat.

 2. Stiskněte +I.

  Je možné také stisknout klávesy +I, napsat text, který má být kurzívou, a znovu stisknout klávesy +I.

Pro podtržení textu

 1. Vyberte text, který si přejete podtrhnout.

 2. Stiskněte +U.

  Je možné také stisknout klávesy +U, napsat text, který má být podtržený, a znovu stisknout klávesy +U.

Podpořte nás!