Použití sekcí

Sekce jsou pojmenované bloky textu, zahrnující obrázky nebo objekty, které je možné použít mnoha způsoby:

Jedna sekce většinou obsahuje jeden odstavec. Pokud vyberete text a vytvoříte sekci, za vybraný text bude automaticky vloženo zalomení odstavce.

Můžete vkládat sekce z textového dokumentu nebo celý textový dokument jako sekci do jiného dokumentu. Můžete také vkládat sekce z textového dokumentu jako odkazy do dalších dokumentů nebo do stejného dokumentu.

Ikona poznámky

Pro vložení nového odstavce bezprostředně před, nebo za sekci, klepněte před nebo za sekci a stiskněte +Enter.


Sekce a sloupce

Vkládat sekce je možné také do existujících sekcí. Můžete například vložit sekci obsahující dva sloupce do sekce obsahující jeden sloupec.

Rozvržení sekce, například na více sloupců, má vyšší prioritu než rozvržení stránky definované ve stylu stránky.

Podpořte nás!