Vkládání sekcí

Do aktuálního dokumentu je možné vkládat nové sekce nebo odkazy na sekce v jiných dokumentech. Pokud vložíte odkaz na jinou sekci, obsah odkazu se změní při každé změně zdrojového dokumentu.

Pro vložení nové sekce

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit novou sekci, nebo vyberte text, který chcete na sekci převést.

  Pokud vybere text nacházející se uvnitř odstavce, text bude automaticky přeměněn v nový odstavec.

 2. Zvolte Vložit - Sekce.

 3. V poli Nová sekce zadejte název sekce.

 4. Nastavte volby sekce a klepněte na tlačítko Vložit.

Pro vložení sekce jako odkaz

Před vložením sekce jako odkazu je nutné nejdříve vytvořit sekce ve zdrojovém dokumentu.

Když otevřete dokument obsahující sekce jako odkazy, LibreOffice vás vyzve k aktualizaci obsahu sekcí. Pro ruční aktualizaci odkazu zvolte Nástroje - Aktualizovat - Odkazy.

Sekce jako odkazy můžete vkládat také do HTML dokumentů. Když zobrazíte stránku ve webovém prohlížeči, obsah sekcí bude stejný jako v čase, kdy byl HTML dokument naposledy uložen.

 1. Klepněte na místo v dokument, kam si přejete vložit odkazovanou sekci.

 2. Zvolte Vložit - Sekce.

 3. V poli Nová sekce zadejte název sekce.

 4. V oblasti Odkaz zaškrtněte pole Odkaz.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole Název souboru.

 6. Nalistujte dokument, který obsahuje sekci, na kterou chcete vložit odkaz, a klepněte na tlačítko Vložit.

 7. V poli Sekce vyberte sekci, kterou chcete vložit.

 8. Klepněte na Vložit.

Použití sekcí

Úpravy sekcí

Podpořte nás!