Použití regulárních výrazů při vyhledávání textu

Regulární výrazy lze použít k vyhledání blíže nespecifikovaných, nebo dokonce neviditelných znaků.

note

Vyhledávání pomocí regulárních výrazů se liší od vyhledávání se zástupnými znaky. LibreOffice Writer umožňuje pouze vyhledávání s regulárními výrazy.


Při hledání a nahrazování textu je možné použít regulární výrazy. Například při zadání „m.j“ budou nalezena slova „můj“ i „máj“.

  1. Vyberte Úpravy - Najít a nahradit.

  2. Dialogové okno rozšíříte klepnutím na tlačítko Ostatní možnosti.

  3. Zaškrtněte pole Regulární výrazy.

  4. V poli Hledat zadejte hledaný výraz včetně požadovaných regulárních výrazů.

  5. Klepněte na Najít další nebo Najít vše.

Příklady regulárních výrazů

  1. Regulární výraz pro jediný znak je tečka (.).

  2. Regulární výraz pro žádný nebo více výskytů předchozího znaku je hvězdička. Příklad: „123*“ najde „12“, „123“ i „1233“.

  3. Kombinace regulárních výrazů pro žádný nebo více výskytů jakéhokoliv znaku je tečka a hvězdička (.*).

  4. Regulární výraz pro konec odstavce je znak dolaru ($). Kombinace regulárních výrazů pro začátek odstavce je stříška a tečka (^.).

  5. Regulární výraz pro tabulátor je \t.

Ikona poznámky

Vyhledávání za pomocí regulárních výrazů pracuje pouze uvnitř jednoho odstavce. Pokud chcete vyhledávat za pomoci regulárních výrazů ve více, než jednom odstavci, vyhledávejte v každém odstavci zvlášť.


Podpořte nás!