Odebrání zalomení řádků

Pro odstranění zalomení řádků, která se objevila uvnitř vět, použijte funkci Automatické opravy. Nechtěná zalomení řádků se mohla v dokumentu objevit, pokud jste vkládali text z jiného zdroje.

Ikona poznámky

Tato funkce Automatických oprav funguje pouze na textu zformátovaném pomocí stylu odstavce „Výchozí“.


  1. Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

  2. Na kartě Možnosti se ujistěte, že je zaškrtnuta volba Sloučit jednořádkové odstavce, je-li délka větší než 50 %. Chcete-li změnit minimální velikost délky řádku, poklepejte na možnost v seznamu a zadejte novou hodnotu v procentech.

  3. Klepněte na OK.

  4. Vyberte text obsahující zalomení řádků, které si přejete odebrat.

  5. V seznamu Použít styl na liště Formátování zvolte "Výchozí".

  6. Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít.

Podpořte nás!