Tisk s řádkováním stránky

Tisk s řádkováním stránky je užitečné u dokumentů, které mají dvojice vedle sebe umístěných stránek (například kniha nebo příručka), při vícesloupcovém rozvržení nebo u dokumentů, které se mají tisknout oboustranně.

Povolení tisku s řádkováním stránky pro dokument

 1. Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Stránka.

 2. V části Nastavení rozvržení zaškrtněte pole Použít řádkování stránky, nastavte Referenční styl a klepněte na OK.

  Referenční styl nastaví neviditelnou svislou (typografickou) mřížku se vzdáleností řádků určenou ve stylu. Tato vzdálenost se použije u všech odstavců se zapnutím řádkováním stránky. Dolní okraj textu se zarovná na následující řádek mřížky bez ohledu na velikost písma nebo přítomnost obrázků.

  Řádkování stránky se automaticky zapne pro všechny odstavce s vybraným referenčním stylem (nebo se stylem, který referenční styl zdědí).

Vynechání nebo zahrnutí odstavců do tisku s řádkováním stránky

 1. Vyberte všechny odstavce, které si přejete vynechat, a zvolte Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy.

 2. Odstavec vynecháte tím, že zrušíte zaškrtnutí pole Aktivovat řádkování stránky. Zaškrtnutím pole řádkování stránky povolíte.

  Nastavení zaškrtávacího pole se neprojeví, pokud je řádkování stránky vypnuto ve stylu stránky.

Vynechání nebo zahrnutí stylů odstavce do tisku s řádkováním stránky

 1. Otevřete okno Styly (), klepněte pravým tlačítkem na styl odstavce, který si přejete vynechat, a zvolte Upravit. V dialogovém okně klepněte na kartu Odsazení a rozestupy.

 2. Odstavec vynecháte tím, že zrušíte zaškrtnutí pole Aktivovat řádkování stránky. Zaškrtnutím pole řádkování stránky povolíte.

  Nastavení zaškrtávacího pole se neprojeví, pokud je řádkování stránky vypnuto ve stylu stránky.

Podpořte nás!