Vkládání křížových odkazů

Křížové odkazy vám dovolují přecházet na určité části textu a objekty v jednom dokumentu. Křížový odkaz se skládá z cíle a z odkazu, které jsou do dokumentu vloženy jako pole.

Jako cíl mohou být použity objekty s titulky a záložky.

Používání křížových odkazů v textu

Před vložením křížového odkazu je nutné nejdříve upřesnit cíle ve vašem textu.

Vložení cíle

 1. Vyberte text, který si přejete použít jako cíl pro křížový odkaz.

 2. Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

 3. V seznamu Typ vyberte "Nastavit odkaz".

 4. Do pole Název napište název cíle. Vybraný text je zobrazen v poli Hodnota.

 5. Klepněte na Vložit. Název cíle se přidá do seznamu Výběr.

Dialog nechte otevřený a přejděte k další části.

Vložení křížového odkazu na cíl

 1. Umístěte kurzor do textu, kam chcete vložit křížový odkaz.

 2. Pokud dialog není již otevřen, vyberte Vložit - Křížový odkaz.

 3. V seznamu Typ vyberte „Vložit referenci“.

 4. V seznamu Výběr vyberte cíl, na který chcete křížový odkaz.

 5. V seznamu Odkaz na vyberte formát pro křížový odkaz. Formát specifikuje typ informace, která je zobrazena jako křížový odkaz. Například „Odkaz“ vloží cílový text a „Stránka“ vloží číslo stránky, na níž se cílový text vyskytuje. Pro poznámky pod čarou se vloží číslo poznámky.

 6. Klepněte na Vložit.

 7. Po ukončení klepněte na tlačítko Zavřít.

Používání křížových odkazů u objektů

Křížové odkazy je možné použít s většinou objektů, jako jsou obrázky, objekty kresby, objekty OLE a tabulky, pokud ovšem mají popisek. Pro přidání popisku k objektu vyberte objekt a zvolte Vložit - Popisek.

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit křížový odkaz.

 2. Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

 3. V seznamu Typ vyberte pro objekt kategorii popisku.

 4. V seznamu Výběr vyberte číslo popisku objektu, na který chcete křížový odkaz.

 5. V seznamu Odkaz na vyberte formát křížového odkazu. Formát specifikuje typ informace, který bude zobrazen jako křížový odkaz. Například „Odkaz“ vloží kategorii a text popisku objektu.

 6. Klepněte na Vložit.

 7. Po ukončení klepněte na tlačítko Zavřít.

Aktualizace křížových odkazů

Pro ruční aktualizaci křížových odkazů v dokumentu zvolte v nabídce Nástroje - Aktualizovat - Pole nebo stiskněte F9.

Ikona tipu

Volbou Zobrazit - Názvy polí přepnete mezi zobrazením názvů odkazů a jejich obsahem.


Podpořte nás!