Ochrana obsahu v LibreOffice Writer

Toto je přehled různých způsobů, jak ochránit obsah v LibreOffice Writer před změnou nebo smazáním.

Ochrana sekcí v LibreOffice Writer

Jakákoliv sekce textového dokumentu LibreOffice Writer může být chráněna proti změnám, volitelně pomocí hesla.

warning

Účelem této ochrany není bezpečnostní zabezpečení. Slouží pouze jako ochrana před náhodnými změnami.


Zapnutí ochrany

Informace, kterou chcete chránit, musí být umístěna v sekci. Tu vytvoříte nebo vyberete následovně:

 1. Pokud sekce dosud neexistuje: Vyberte text a zvolte nabídku Vložit - Sekce.

 2. Pokud sekce již existuje: Zvolte nabídku Formát - Sekce a vyberte sekci ze seznamu Sekce nebo klepněte pravým tlačítkem na sekci v Navigátoru a zvolte Upravit.

Zapnutí ochrany

 1. Pokud si přejete chránit obsah heslem, zaškrtněte pole Zamknout v části Ochrana proti zápisu.

 2. Pokud si přejete chránit obsah heslem, zaškrtněte pole Zamknuto a S heslem a klepněte na tlačítko Heslo. Zadejte a potvrďte heslo s alespoň pěti znaky.

Změna ochrany

Zvolte nabídku Formát - Sekce a vyberte sekci ze seznamu Sekce nebo klepněte pravým tlačítkem na sekci v Navigátoru a zvolte Upravit.

 1. Chcete-li použít heslo pro ochranu, která ho dosud nemá, zaškrtněte pole S heslem, klepněte na tlačítko Heslo a zadejte a potvrďte heslo s alespoň pěti znaky.

 2. Chcete-li zrušit heslo u ochrany, zrušte zaškrtnutí pole S heslem v části Ochrana proti zápisu a zadejte správné heslo.

 3. Chcete-li změnit heslo, kterým je sekce chráněna, klepněte na tlačítko Heslo v okně Upravit sekce a dvakrát zadejte správné heslo.

Vypnutí ochrany

Zvolte nabídku Formát - Sekce a vyberte sekci ze seznamu Sekce nebo klepněte pravým tlačítkem na sekci v Navigátoru a zvolte Upravit.

 1. Pokud obsah není chráněn heslem, zrušte zaškrtnutí pole Zamknuto v části Ochrana proti zápisu.

 2. Pokud je obsah chráněn heslem, zrušte zaškrtnutí pole Zamknuto v části Ochrana proti zápisu a zadejte správné heslo.

Ochrana buněk v tabulce LibreOffice Writer

Obsah jednotlivých buněk či celou tabulku v LibreOffice Writer můžete chránit před změnami.

warning

Účelem této ochrany není bezpečnostní zabezpečení. Slouží pouze jako ochrana před náhodnými změnami.


Zapnutí ochrany

 1. Chcete-li chránit jednu nebo několik buněk, umístěte kurzor do buňky nebo buňky vyberte. V hlavní nabídce zvolte Tabulka - Zamknout buňky.

 2. Chcete-li chránit celou tabulku, vyberte ji a zvolte v hlavní nabídce Tabulka - Zamknout buňky.

Vypnutí ochrany

note

V případě potřeby zvolte - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.


 1. Umístěte kurzor do buňky nebo do vybraných buněk a v hlavní nabídce zvolte Tabulka - Odemknout buňky.

 2. V případě celé tabulky klepněte pravým tlačítkem na tabulku v Navigátoru a zvolte Tabulka - Odemknout v místní nabídce nebo vyberte celou tabulku a zvolte Tabulka - Odemknout buňky v hlavní nabídce.

Ochrana obsahu v obsazích a rejstřících

Obsahy a rejstříky vytvořené aplikací LibreOffice Writer jsou automaticky chráněny proti náhodným změnám.

warning

Účelem této ochrany není bezpečnostní zabezpečení. Slouží pouze jako ochrana před náhodnými změnami.


Zapnutí ochrany

 1. Klepněte pravým tlačítkem na rejstřík nebo obsah. V místní nabídce zvolte Upravit rejstřík. Zaškrtněte pole Zamknuto proti ručním změnám na kartě Typ.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na rejstřík nebo obsah v Navigátoru a zvolte položku Rejstřík - Jen pro čtení.

Vypnutí ochrany

note

V případě potřeby zvolte - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.


 1. Klepněte pravým tlačítkem na rejstřík nebo obsah. V místní nabídce zvolte Upravit rejstřík. Zrušte zaškrtnutí pole Zamknuto proti ručním změnám na kartě Typ.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na rejstřík nebo obsah v Navigátoru a zrušte zaškrtnutí položky Rejstřík - Jen pro čtení.

Ochrana polí a záložek před změnami

Volbou Nástroje - Zamknout dokument - Zamknout pole ochráníte před změnami všechna pole. Touto možností zabráníte nechtěným změnám v polích.

Volbou Nástroje - Zamknout dokument - Zamknout záložky ochráníte před změnami všechny záložky. Touto možností zabráníte nechtěným změnám záložek.

Ochrana celého dokumentu LibreOffice Writer před změnami

Před změnami lze chránit celý obsah dokumentu LibreOffice Writer, a to u následujících formátů souboru: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Účelem této ochrany není bezpečnostní zabezpečení. Slouží pouze jako ochrana před náhodnými změnami.


Ochranu celého dokumentu zapnete tím, že zvolíte - LibreOffice Writer - Kompatibilita a zaškrtnete Zamknout formulář. Zrušením zaškrtnutí ochranu vypnete.

Podpořte nás!