Tisk více stránek na jednu stranu

V části Rozvržení stránky dialogového okna Soubor - Tisk máte možnost vytisknout více stránek na jeden list.

  1. Zvolte Soubor - Tisk.

  2. V části Rozvržení stránky proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Chcete-li tisknout dvě stránky na stranu, vyberte „2“ v poli Stránky na stranu.

  2. Chcete-li tisknout více stran na stranu, vyberte počet stránek na stranu a případně nastavte pořadí stránek. Malý náhled ukáže rozvržení stránek.

  1. Klepněte na Tisk.

Podpořte nás!