Náhled stránky před tiskem

  1. Zvolte Soubor - Náhled tisku.

  2. Náhled stránky zvětšíte nebo zmenšíte pomocí ikon přiblížení na liště Náhled tisku.

    Ikona tipu

    Pro vytištění zmenšeného dokumentu slouží volby nastavení tisku na kartě Rozvržení stránky v dialogovém okně Soubor - Tisk.


  3. Pro listování v dokumentu v režimu náhledu použijte klávesy šipek nebo ikony na liště Náhled tisku.

Podpořte nás!