Tisk příručky

Dokument programu Writer je možné vytisknout jako příručku nebo brožuru. Na každou stranu papíru budou vytištěny dvě stránky takovým způsobem, že po přeložení papíru je možné dokument číst jako knihu.

Pokud vytváříte dokument, který chcete tisknout jako příručku, použijte orientaci stránky na šířku. Program Writer použije rozvržení příručky při jejím tisku.

LibreOffice není navržen pro tisk příručky z dokumentů, které obsahují stránky orientované na šířku, přesto je možné takové dokumenty vytisknout.

Nelze však vytisknout velký obrázek zabírající dvě stránky. Takový obrázek rozdělte na dvě části a každou vložte na jinou stránku.

Tisk příručky

  1. Zvolte Soubor - Tisk.

  2. V dialogu Tisk klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  3. V dialogu vlastností vaší tiskárny nastavte orientaci papíru na šířku.

Ikona tipu

Pokud vaše tiskárna podporuje duplexní tisk, měli byste při tisku příručky zvolit v nastavení tiskárny možnost „duplex – short edge“ (duplexní – krátká strana), protože příručky se vždy tisknou v režimu na šířku.


  1. Vraťte se do dialogového okna Tisk.

  2. V části Rozvržení stránky vyberte Příručka.

  3. Máte-li tiskárnu, která automaticky tiskne na obě strany papíru, upřesněte v části Rozsah a kopie, aby se zahrnuly Liché a sudé stránky.

  1. Klepněte na Tisk.

Pokud tisknete dokument na stránky na výšku nebo na šířku, v příručce budou dvě protilehlé stránky vytisknuty vedle sebe. Umožňuje-li tiskárna oboustranný tisk, vytvoří se celá příručka z dokumentu bez nutnosti následného skládání stránek. Umožňuje-li tiskárna pouze tisk na jednu stranu, stejného výsledku docílíte tím, že napřed vytisknete přední strany se zaškrtnutou možností "Přední strany / pravé stránky / liché stránky", poté vložíte všechny vytisknuté papíry do tiskárnu znovu a vytisknete zadní strany se zaškrtnutou možností "Zadní strany / levé stránky / sudé stránky".

Ikona poznámky

Pokud LibreOffice tiskne stránky ve špatném pořadí, zaškrtněte v části Rozsah a kopie možnost Vytisknout v opačném pořadí a vytiskněte dokument znovu.


Podpořte nás!