Vytváření a používání stylů stránky

LibreOffice používá pro určení rozvržení stránky, zahrnující pozadí, okraje, záhlaví, zápatí a textové sloupce, styly stránky. Pro změnu rozvržení jednotlivých stránek v dokumentu je nutné vytvořit a na stránku použít vlastní styl stránky.

Vytvoření nového stylu stránky

 1. Zvolte Zobrazit - Styly.

 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.

 3. V seznamu stylů stránky klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Nový.

 4. Na kartě Organizátor zadejte do pole Název název stylu.

 5. Udělejte jedno z následujícího:

 1. Nastavte možnosti rozvržení pro styl stránky pomocí karet a potom klepněte na tlačítko OK.

Přiřazení stylu stránky

 1. Klepněte na stránku, na kterou si přejete použít styl stránky.

 2. Zvolte Zobrazit - Styly a poté klepněte na ikonu Styl stránky.

 3. Poklepejte na název stylu v seznamu.

Přiřazení stylu stránky nové stránce

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kde si přejete začít novou stránku.

 2. Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení.

 3. Vyberte Zalomení stránky.

 4. V poli Styl stránky vyberte styl, který chcete použít na stránku následující za ručním zalomením.

 5. Klepněte na OK.

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Čísla stránek

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

O záhlaví a zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Vytváření a úpravy výchozích a vlastních šablon

Změna orientace stránky

Změna pozadí stránky

Podpořte nás!