Vytváření a používání stylů stránky

LibreOffice používá pro určení rozvržení stránky, zahrnující pozadí, okraje, záhlaví, zápatí a textové sloupce, styly stránky. Pro změnu rozvržení jednotlivých stránek v dokumentu je nutné vytvořit a na stránku použít vlastní styl stránky.

Vytvoření nového stylu stránky

 1. Zvolte Zobrazit - Styly.

 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.

 3. V seznamu stylů stránky klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Nový.

 4. Na kartě Organizátor zadejte do pole Název název stylu.

 5. Udělejte jedno z následujícího:

 1. Nastavte možnosti rozvržení pro styl stránky pomocí karet a potom klepněte na tlačítko OK.

Přiřazení stylu stránky

 1. Klepněte na stránku, na kterou si přejete použít styl stránky.

 2. Proveďte jednu z následujících možností:

Ruční přepsání volby „Další styl“ pro styl stránky

 1. Umístěte kurzor mezi stránku s určitým stylem stránky a stránku se stylem zadaným v poli Další styl.

 2. Klepněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit zalomení stránky.

 3. Zaškrtněte pole Se stylem stránky.

 4. Zadejte styl stránky, který se má použít.

Viz také Ruční určení rozsahu stylu stránky.

note

Zvláštní případ nastává, když je Další styl odlišný od samotného stylu stránky a chcete tento styl stránky použít na dvě po sobě následující stránky. Pokud jste například na stránku použili styl První stránka a chcete tento styl použít znovu na bezprostředně následující stránku, poté je nutné styl První stránka ručně přepsat, protože je nastaven tak, aby po něm následoval styl Výchozí styl stránky.


Přiřazení stylu stránky nové stránce

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kde si přejete začít novou stránku.

 2. Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení.

 3. Vyberte Zalomení stránky.

 4. V poli Styl stránky vyberte styl, který chcete použít na stránku následující za ručním zalomením.

 5. Klepněte na OK.

Podpořte nás!