Změna orientace stránky

Všechny vlastnosti stránky textového dokumentu Writeru, jako například orientace stránky, jsou definovány styly stránky. Ve výchozím nastavení nový textový dokument používá pro všechny stránky styl stránky "Výchozí". Pokud otevřete existující textový dokument, můžete v něm najít použití různých stylů stránek pro různé stránky.

Je důležité vědět, že změny, které použijete na vlastnosti stránky, budou mít vliv pouze na stránky, které používají zvolený styl. Zvolený styl je zobrazen ve stavovém řádku u dolní hranice okna.

Změna orientace všech stran

Pokud se textový dokument skládá pouze ze stránek se stejným stylem stránky, můžete změnit vlastnosti stránky přímo:

 1. Zvolte Formát - Styl stránky.

 2. Klepněte na kartu Stránka.

 3. V sekci Formát papíru zvolte “Na výšku” nebo “Na šířku”.

 4. Klepněte na OK.

Změna orientace pouze některých stran

Pro orientaci stránky dokumentu LibreOffice užívá styly stránek. Styly stránek definují i další vlastnosti jako například záhlaví a zápatí stránky nebo okraje stránky. Buď můžete v aktuálním dokumentu změnit styl "Výchozí", nebo můžete vytvořit vlastní styly stránky a použít je na jakoukoliv část textu.

Na konci této stránky nápovědy je podrobně probrán rozsah stylu stránky. Přečtěte si to, pokud si nejste jisti, jak koncept stylu stránky funguje.

note

Na rozdíl od znakových stylů nebo stylů odstavce styl stránky neví nic o hierarchii. Můžete vytvořit nový styl stránky založený na vlastnostech existujícího stylu stránky, ale pokud později změníte zdrojový styl, nestane se, že by nový styl zdědil automaticky jeho změny.


Chcete-li změnit orientaci stránky pro všechny stránky, které sdílejí stejný styl stránky, potřebujete nejdříve styl stránky a pak tento styl použít:

 1. Zvolte Zobrazit - Styly.

 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.

 3. Klepněte pravým tlačítkem na styl stránky a vyberte Nový. Nový styl stránky při vytvoření získá všechny vlastnosti vybrané stránky.

 4. Na kartě Organizátor napište do pole Název název stylu stránky, např. „Můj na šířku“.

 5. V seznamu Další Styl vyberte styl stránky, který chcete použít na další stránku, která následuje stránku s novým stylem. Viz sekce o rozsahu stylů stránky na konci této stránky nápovědy.

 6. Klepněte na kartu Stránka.

 7. V sekci Formát papíru zvolte “Na výšku” nebo “Na šířku”.

 8. Klepněte na OK.

Nyní máte definovaný řádný styl stránky se jménem „Můj na šířku“. Pro použití tohoto stylu na něj poklepejte v okně Styly. Všechny stránky v aktuálním rozsahu stylu stránky budou změněny. Pokud definujete „další styl“, který se bude lišit, změní se pouze první stránka daného rozsahu stylů stránek.

Rychlé přepnutí mezi rozvržením stránky na výšku a na šířku

Výchozí šablona aplikace LibreOffice Writer nabízí několik stylů rozvržení stránky, z nichž Výchozí styl stránky má orientaci na výšku a styl Na šířku má orientaci na šířku.

Tyto styly můžete využít pro rychlou změnu mezi orientací na výšku a na šířku, a to vložením ručního zalomení a volbou příslušného stylu stránky, jak je popsáno níže:

 1. Umístěte kurzor tam, kam chcete vložit zalomení stránky.

 2. Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení. Otevře se dialogové okno Vložit zalomení.

 3. Zvolte možnost Zalomení stránky a v rozbalovacím poli Styl stránky zvolte styl, který se má použít na stránku za zalomením (Výchozí styl stránky, Na šířku apod.).

 4. Pokud chcete takto použitý styl od určitého místa dokumentu opět změnit (například chcete přepnout zpět z orientace na šířku na orientaci na výšku), umístěte kurzor na toto místo a zopakujte popsaný postup.

Rozsah stylů stránek

Měli byste si být vědomi rozsahu stylů stránky v LibreOffice. Které stránky Vašeho dokumentu budou dotčeny změnou stylu stránky?

Jednostránkové styly

Styl stránky může být definován tak, aby byl použit pouze pro jednu stránku. Příkladem je styl stránky „První stránka“. Toho dosáhnete, když definujete jiný styl stránky v položce „Další styl“ na kartě Formát – Styl stránky – Organizátor.

Jednostránkový styl stránky začíná od spodní hranice aktuální stránky a končí zalomením stránky. Toto zalomení stránky se objeví automaticky, pokud text přeteče na další stránku (někdy nazýváno‌ „jemné zalomení stránky“). Případně můžete vložit ruční zalomení stránky.

Chcete-li vložit ruční zalomení stránky na pozici kurzoru, stiskněte +Enter nebo zvolte Vložit - Ruční zalomení a klepněte na OK.

Ručně stanovený rozsah stylu stránky

Styl stránky „Výchozí“ nenastavuje jiný „další styl“ na kartě Formát – Styl stránky – Organizátor. Místo toho je „další styl“ nastaven také jako „Výchozí“. Všechny styly stránky, které jsou následovány tím samým stylem stránky, mohou zahrnovat více stránek. Dolní a horní meze rozsahu stylu stránky jsou určovány pomocí „zalomení stránky se stylem“. Všechny stránky mezi dvěma „zalomeními stránky se stylem“ používají stejný styl stránky.

„Zalomení stránky se stylem“ můžete vložit přímo na pozici kurzoru. Případně můžete použít „zalomení stránky se stylem“ na odstavec nebo na styl odstavce.

Proveďte jednu z následujících možností:

Podpořte nás!