Čísla stránek

V aplikaci Writer je číslo stránky pole, které je možné vložit do textu.

Rychlé vložení čísla stránky do záhlaví nebo zápatí stylu stránky

Volbou Vložit - Číslo stránkyotevřete dialogové okno s průvodcem, který umožní vložit číslo stránky do záhlaví nebo zápatí pro aktuální styl stránky a nastavit zarovnání tohoto čísla.

Vložení čísla stránky

Volbou Vložit - Pole - Číslo stránky vložíte číslo stránky na aktuální pozici kurzoru.

tip

Pokud se místo čísla zobrazuje text „Číslo stránky“, zvolte Zobrazit – Názvy polí ().


Tato pole nicméně mění svou pozici při přidávání nebo odebírání textu. Proto je lepší vložit číslování stránek do záhlaví nebo zápatí, kde bude mít stejnou pozici a může být opakováno na každé stránce.

Chcete-li přidat záhlaví nebo zápatí na všechny stránky s aktuálním stylem stránky, zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví - (název stylu stránky) nebo Vložit - Záhlaví a zápatí - Zápatí - (název stylu stránky).

Začít určitým číslem stránky

Možná potřebujete nad číslováním stránek více kontroly. Píšete například textový dokument, který by měl začínat stránkou číslo 12.

 1. Klepněte do prvního odstavce vašeho dokumentu.

 2. Zvolte kartu Formát - Odstavec - Tok textu.

 3. V oblasti Zalomení zaškrtněte Vložit. Pro možnost nastavení nového Čísla stránky zaškrtněte pole Se stylem stránky. Klepněte na tlačítko OK.

note

Nové číslo stránky je vlastnost prvního odstavce této stránky.


Výběr stylu čísla stránky

Potřebujete číslování stránky římskými číslicemi i, ii, iii, iv a tak dále.

 1. Poklepejte přímo před pole čísla stránky. Objeví se dialog Upravit pole.

 2. Vyberte formát číslování a klepněte na tlačítko OK.

Použití odlišného formátu čísla stránky v záhlaví a zápatí

Potřebujete některé stránky číslovat římskými číslicemi, potom následující stránky jiným formátem.

V programu Writer budete potřebovat různé stránkové styly. První stránkový styl má zápatí s číslem strany římskými číslicemi. Následující stránkový styl má číslo strany na zápatí formátováno jinak.

Dva stránkové styly musí být odděleny zlomem stránky. Ve Writeru lze použít automatický stránkový zlom a ruční stránkový zlom.

Zda je lepší ručně vkládat zalomení stránky mezi styly stránky, nebo použít automatickou změnu, závisí na typu dokumentu. Pokud potřebujete mít pouze titulní stránku s jiným stylem než ostatní stránky, můžete použít automatický způsob.

Přiřazení odlišného stránkového stylu první straně

 1. Klepněte do první stránky vašeho dokumentu.

 2. Zvolte Zobrazit - Styly ().

 3. V okně Styly klepněte na ikonu Styly stránky.

 4. Poklepejte na styl „První stránka“.

Nyní má titulní stránka styl stránky „První stránka“ a následující stránky mají automaticky styl „Výchozí styl stránky“.

Nyní lze například vložit zápatí pouze pro styl stránky „Výchozí styl stránky“ nebo vložit zápatí pro oba styly stránky, ale s rozdílně formátovaným polem čísla stránky.

Ruční vložení změny stylu stránky

 1. Klepněte na začátek prvního odstavce na stránce, pro kterou chcete použít jiný stránkový styl.

 2. Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení. Zobrazí se dialogové okno Vložit zalomení.

 3. V seznamu Styl zvolte stránkový styl. Můžete také nastavit nastavit nové číslo strany. Klepněte na OK.

Vybraný styl stránky bude použit do aktuálního odstavce do dalšího zalomení stránky se stylem. Napřed budete možná potřebovat vytvořit nový styl stránky.

Podpořte nás!