Vkládání a odebírání zalomení stránky

Vložení ručního zalomení stránky

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kde si přejete začít novou stránku.

 2. Stiskněte +Enter.

Smazání ručního zalomení stránky

 1. Klepněte před první znak stránky, která následuje po ručním zalomení stránky.

 2. Stiskněte klávesu Backspace.

Smazání ručního zalomení stránky umístěného před tabulkou

 1. Pravým tlačítkem klepněte do tabulky a zvolte Tabulka.

 2. Klepněte na kartu Tok textu.

 3. Zrušte zaškrtnutí pole Zalomení.

Rychlé přepnutí mezi rozvržením stránky na výšku a na šířku

Výchozí šablona aplikace LibreOffice Writer nabízí několik stylů rozvržení stránky, z nichž Výchozí styl stránky má orientaci na výšku a styl Na šířku má orientaci na šířku.

Tyto styly můžete využít pro rychlou změnu mezi orientací na výšku a na šířku, a to vložením ručního zalomení a volbou příslušného stylu stránky, jak je popsáno níže:

 1. Umístěte kurzor tam, kam chcete vložit zalomení stránky.

 2. Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení. Otevře se dialogové okno Vložit zalomení.

 3. Zvolte možnost Zalomení stránky a v rozbalovacím poli Styl stránky zvolte styl, který se má použít na stránku za zalomením (Výchozí styl stránky, Na šířku apod.).

 4. Pokud chcete takto použitý styl od určitého místa dokumentu opět změnit (například chcete přepnout zpět z orientace na šířku na orientaci na výšku), umístěte kurzor na toto místo a zopakujte popsaný postup.

tip

Stránka Změna orientace stránky podrobně popisuje pokročilé nastavení týkající se orientace stránky.


Podpořte nás!