Změna číslování v seřazeném seznamu

V odstavci seřazeného seznamu je možné odebrat číslování nebo změnit číslo, od kterého číslování začíná.

Pokud chcete číslované nadpisy, zvolte Nástroje - Číslování nadpisů. Tímto příkazem otevřete dialogové okno, v němž můžete stylům odstavce použitým pro nadpisy přiřadit schémata číslování. Nepoužívejte ikonu Přepnout seřazený seznam na liště liště Formátování ani dialogové okno Formát - Odrážky a číslování.

Odstranění čísla odstavce v seřazeném seznamu

  1. Klepněte před první znak odstavce, kterému si přejete odebrat číslování.

  2. Udělejte jedno z následujícího:

Změna čísla, kterým začíná seřazený seznam

  1. Klepněte kamkoliv do seřazeného seznamu.

  2. Zvolte Formát - Odrážky a číslování a poté klepněte na kartu Přizpůsobit.

  3. Číslo, kterým chcete začínat seznam, zadejte do pole Začít od.

  4. Klepněte na OK.

Podpořte nás!