Přidávání číslování řádků

LibreOffice může automaticky přidávat čísla řádků buď v celém dokumentu nebo ve vybraných odstavcích. Čísla řádků jsou zahrnuta do tisku. Můžete upřesnit interval číslování řádků, počáteční číslo řádku a také jestli se mají počítat prázdné řádky a řádky v rámcích. Mezi čísla řádků je možné také přidat oddělovač.

note

Čísla řádků nejsou k dispozici ve formátu HTML.


Přidání čísel řádek k celému dokumentu

 1. Zvolte Nástroje - Číslování řádků.

 2. Zvolte Zobrazit číslování a potom vyberte volby, které chcete.

 3. Klepněte na OK.

Přidání čísel řádek k vybraným odstavcům

 1. Zvolte Nástroje - Číslování řádků.

 2. Zvolte Zobrazit číslování.

 3. Stisknutím otevřete okno Styly a poté klepněte na ikonu Styly odstavce.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na styl odstavce „Výchozí“ a zvolte Upravit.

  Na stylu „Výchozí“ jsou založeny všechny styly odstavce.

 1. Klepněte na kartu Osnova a seznam

 2. V oblasti Číslování řádků zrušte zaškrtnutí pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.

 3. Klepněte na OK.

 4. Vyberte odstavec (odstavce), u kterých chcete přidat čísla řádků.

 5. Zvolte Formát - Odstavec a klepněte na kartu Osnova a číslování.

 6. Zvolte Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.

 7. Klepněte na OK.

Je možné také vytvořit styl odstavce, který bude mít nastaveno číslování řádků, a použít ho na odstavce, kde si přejete mít řádky číslované.

Určení počátku číslování řádků

 1. Klepněte do odstavce.

 2. Zvolte Formát - Odstavec a poté klepněte na kartu Osnova a seznam.

 3. Zaškrtněte pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.

 4. Zaškrtněte pole Restartovat na začátku tohoto odstavce.

 5. V poli Začít číslem zadejte číslo řádku.

 6. Klepněte na OK.

Podpořte nás!