Definování intervalu číslování

Podobné položky v dokumentu, jako jsou například citace, je možné automaticky číslovat.

  1. Napište text, ke kterému si přejete přidat číslování, například „Citace číslo“.

  2. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na kartu Proměnné.

  1. Klepněte na „Interval číslování“ v seznamu Typ.

  2. Napište „Citace“ do pole Název.

  3. Udělejte jedno z následujícího:

  1. Klepněte na tlačítko Vložit a potom klepněte na Zavřít.

Podpořte nás!