Zapnutí a vypnutí rozpoznávání čísel v tabulkách

LibreOffice umožňuje automaticky rozpoznávat čísla nebo data, která vložíte do buňky tabulky, a převádět je z textu na odpovídající formát čísla. Zobrazení zadané hodnoty změníte volbou Tabulka - Formát čísla.

Pokud vstup nelze rozpoznat jako číslo, kategorie se nastaví na Text a vstup se nezmění.

Pokud není pole Rozpoznání čísel v okně Možnosti zaškrtnuto, čísla se ukládají v textovém formátu a automaticky se zarovnávají vlevo.

Chcete-li tuto vlastnost povolit nebo zakázat, proveďte jednu z následujících možností:

Tato vlastnost se používá globálně, ve všech tabulkách a dokumentech. Je-li zapnuta a napíšete-li do buňky tabulky datum nebo číslo, automaticky bude zformátováno. Pokud ji zapnete či vypnete, stávájící formátování dat se tím nezmění.

- LibreOffice Writer - Tabulka

Podpořte nás!