Instrukce pro použití LibreOffice Writer

Na stránce nápovědy pro LibreOffice obecně najdete rady, které jsou společné pro všechny části balíku, např. práce s okny a nabídkami, přizpůsobení LibreOffice, zdroje dat, Galerie a přetahování.

Pokud potřebujete nápovědu k jiné aplikaci, přepněte aplikaci v poli se seznamem v navigační části.

Zadávání a formátování textu

Přepnutí mezi režimem vkládání a režimem přepisování

Použití přímého kurzoru

Procházení a vybírání textu pomocí klávesnice

Vložení speciálních znaků

Dokončování slov v textových dokumentech

Vkládání nezlomitelných mezer, spojovníků a volitelných rozdělení

Použití formátování textu při psaní

Zvýraznění textu

Změna barvy textu

Otáčení textu

Zarovnání textu na střed stránky pomocí rámce

Odsazení odstavců

Nastavení ohraničení stránek

Nastavení ohraničení odstavců

Nastavení ohraničení tabulek a buněk

Nastavení ohraničení objektů

Vytvoření horního a dolního indexu

Změna velkých a malých písmen v textu

Přesouvání a kopírování textu v dokumentech

Obnovení vlastností písma

Číslování nadpisů

Uspořádání nadpisů v Navigátoru

Přechod na určitou záložku

Použití sekcí

Vkládání sekcí

Úpravy sekcí

Kopírování formátování pomocí štětečku formátu

Šablony a styly

Vytvoření nového stylu z výběru

Používání stylů v režimu vyplňování formátů

Aktualizace stylu z výběru

Použití stylů z jiného dokumentu nebo šablony

Vytváření a úpravy výchozích a vlastních šablon

Tisk s řádkováním stránky

Zaznamenání a zobrazení změn

Automatické zadávání a formátování textu

Vypnutí funkce Automatické opravy

Vytváření číslovaného nebo odrážkového seznamu

Automatická kontrola pravopisu

Použití automatického textu

Přidání výjimek do seznamu automatických oprav

Střídání stylů stránek na lichých a sudých stránkách

Vypnutí odrážek a číslování u některých odstavců

Odebrání zalomení řádků

Použití stylů, číslování stránek, použití polí

Čísla stránek

Změna orientace stránky

Změna pozadí stránky

Používání stylů v režimu vyplňování formátů

Vytvoření nového stylu z výběru

Aktualizace stylu z výběru

Odstranění přímého formátování z dokumentu

Formátování záhlaví a zápatí

Vkládání hypertextových odkazů

Definování intervalu číslování

Vkládání a odebírání zalomení stránky

Vytváření a používání stylů stránky

O polích

Přidání vstupního pole

Dotazování na uživatelské údaje v polích a podmínkách

Přeměna pole na text

Vložení proměnného nebo pevného pole data

Úpravy tabulek v textu

Výběr tabulek, řádků a sloupců

Vkládání tabulek

Mazání tabulek nebo obsahů tabulek

Výpočty v textových dokumentech

Výpočet složitých vzorců v textových dokumentech

Výpočet a vložení výsledku vzorce do textového dokumentu

Zobrazení výsledku výpočtu z jedné tabulky v jiné

Výpočty přes více tabulek

Součet rozsahu buněk tabulky

Vložení textu před tabulku na začátek stránky

Sloučení a rozdělení buněk

Opakování záhlaví tabulky na každé stránce

Změna velikosti řádků a sloupců v textové tabulce

Úpravy řádků a sloupců pomocí klávesnice

Kopírování oblasti sešitu do textového dokumentu

Vložení zalomení řádku v buňkách

Obrázky, kresby, písmomalba

Umístění objektů

Použití popisků

Přidání čísla nadpisu do popisků

Písmomalba a vytvoření grafického textu

Vložení obrázku

Vkládání, úpravy a ukládání rastrových obrázků

Vložení obrázku ze souboru

Vložení obrázku z programu LibreOffice Draw nebo Impress

Vkládání obrázků z Galerie přetáhnutím myší

Vložení naskenovaného obrázku

Vložení grafu z Calcu do textového dokumentu

Animování textu

Otáčení textu

Nastavení barvy nebo obrázku na pozadí (vodoznaku)

Obsah, rejstřík

Hlavní dokument a jeho přílohy

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Formátování rejstříku nebo obsahu

Vytvoření obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky vytvořené uživatelem

Rejstříky pokrývající více dokumentů

Navigátor v textových dokumentech

Nadpisy, typy číslování

Číslování a styly odstavce

Přidání odrážek

Přidání číslování

Číslování nadpisů

Vytváření číslovaného nebo odrážkového seznamu

Použití popisků

Přidání čísla nadpisu do popisků

Definování intervalu číslování

Hlavní dokument a jeho přílohy

Změna úrovně odstavce seznamu

Kombinování seřazených seznamů

Změna číslování v seřazeném seznamu

Vypnutí odrážek a číslování u některých odstavců

Přidávání číslování řádků

Záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou

O záhlaví a zápatí

Vkládání čísel stránek do zápatí

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Definování různých záhlaví a zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Vkládání a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek

Vzdálenosti mezi poznámkami pod čarou

Úpravy jiných objektů v textu

Umístění objektů

Vytváření číslovaného nebo odrážkového seznamu

Použití popisků

Přidání čísla nadpisu do popisků

Kreslení čar v textu

Použití stylu čáry pomocí nástrojové lišty

Definování stylů šipek

Definování stylu čáry

Vkládání, úpravy a propojování rámců

Kontrola pravopisu, slovníky, dělení slov

Kontrola pravopisu a gramatiky

Automatická kontrola pravopisu

Přidání výjimek do seznamu automatických oprav

Odebrání slov z uživatelského slovníku

Dělení slov

Slovník synonym

Hromadné dopisy, vizitky a štítky

Vytvoření hromadného dopisu

Vytváření a tisk štítků a vizitek

Tisk adresních štítků

Podmíněný text

Podmíněný text pro počty stránek

Práce s dokumenty

Tisk příručky

Hlavní dokument a jeho přílohy

Náhled stránky před tiskem

Tisk s redukcí dat

Tisk více stránek na jednu stranu

Tisk v opačném pořadí

Výběr zásobníku papíru

Ukládání textových dokumentů ve formátu HTML

Vložení celého textového dokumentu

Ukládání dokumentů v jiných formátech

Otevření dokumentů uložených v jiných formátech

Odeslání dokumentu jako e-mailu

Změna pracovního adresáře

Různé

Používání klávesových zkratek (zpřístupnění programu LibreOffice Writer)

Použití automatického textu

Použití inteligentních značek

Odesílání faxů a konfigurace LibreOffice pro faxování

Vložení obsahu ve speciálních formátech

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Podmíněný text

Podmíněný text pro počty stránek

Přesouvání a kopírování textu v dokumentech

Skrývání textu

Zobrazení skrytého textu

Vytváření textu, který se nebude tisknout

Vkládání hypertextových odkazů pomocí navigátoru

Navigátor v textových dokumentech

Ukotvení a změna velikosti oken

Zapnutí a vypnutí rozpoznávání čísel v tabulkách

Náhled stránky před tiskem

Tisk více stránek na jednu stranu

Výběr zásobníku papíru

Vkládání křížových odkazů

Použití regulárních výrazů při vyhledávání textu

Ukládání textových dokumentů ve formátu HTML

Použití formátování textu při psaní

Použití přímého kurzoru

Vkládání, úpravy a propojování rámců

Vložení celého textového dokumentu

Počet slov

Obtékání textu okolo objektů

Záznam makra

Podpořte nás!