Použití stylů z jiného dokumentu nebo šablony

Do aktuálního dokumentu je možné načíst styly z jiných dokumentů nebo šablon.

Otevřete dialogové okno Načíst styly jedním ze způsobů:

  1. U spodního okraje dialogu zaškrtněte pole druhů stylů, které si přejete načíst. Pro nahrazení stylů ve stávajícím dokumentu, které mají stejný název jako načítané styly, zaškrtněte Přepsat.

  2. Udělejte jedno z následujícího:

Podpořte nás!