Kombinování seřazených seznamů

Dva seřazené seznamy můžete zkombinovat do jediného.

Kombinování dvou seřazených seznamů

  1. Vyberte všechny odstavce v seznamech.

  2. Na liště Formátování klepněte dvakrát na ikonu Přepnout seřazený seznam.

Vytvoření seřazeného seznamu z odstavců, které nejdou po sobě

  1. Podržte klávesu a proveďte výběr v prvním číslovaném odstavci. Stačí vybrat pouze jeden znak z odstavce.

  2. Stále držte klávesu a proveďte výběr v každém číslovaném odstavci, který chcete kombinovat.

  3. Na liště Formátování klepněte dvakrát na ikonu Přepnout seřazený seznam.

tip

Chcete-li přidat odstavce k již existujícímu seznamu, použijte Formát - Seznamy - Přidat k seznamu.


Podpořte nás!